NRK Meny
Normal

Eriksen: – Det skal ikke gå utover publikum

NRK får 30 kroner mindre økning av kringkastingsavgiften enn planlagt. – Vårt mål er likevel at dette ikke skal gå ut over tilbudet til publikum, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen må belage seg på å spare rundt 65 millioner kroner det neste året.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er ikke fornøyd med den nye kringkastingsavgiften. Etter at det nye statsbudsjettet ble presentert i dag ble det klart at NRK må spare penger for å betale for radiosendinger på FM og DAB.

– Økningen på 60 kroner er 30 kroner lavere enn vårt eget nøkterne forslag og dekker ikke lønns- og prisveksten, sier Eriksen.

I NRKs forslag om en økning på 90 kroner, var det lagt inn en nødvendig innsparing på 60 millioner kroner i 2014 for å få et resultat i balanse. Med dagens forslag må denne innsparing dobles til 120 millioner kroner.

Dermed blir den totale NRK-lisensen på 2.745 kroner i år, og som før skal beløpet betales i to deler, med ett forfall i januar og ett i juli.

60 kroner i økt lisens tilsvarer det beløpet NRK har beregnet er nødvendig for å opprettholde dagens drift. Det skulle i tillegg dekke økte kostnader til bedret sikkerhet og beredskap og mer og bedre innhold på digitalradio. Begge deler er krav fra myndighetene.

De siste 30 kronene i lisensøkning var ment å skulle dekke de direkte økte distribusjonskostnadene på om lag 65 millioner kroner som NRK får i 2014 ved å måtte sende radio både over FM og DAB. Disse kostnadene sier nå regjeringen at NRK må dekke gjennom innsparinger.

– Samtidig er vi glade for at forslaget ikke innebærer at regjeringen vil forlate hovedregelen om at lønns- og prisveksten skal kompenseres. Det har vært viktig for NRKs stilling i det norske mediemarkedet, sier Thor Gjermund Eriksen.

Flere kulturnyheter