Hopp til innhold

- Redaktøransvaret bør utvides

- Redaktøransvaret bør gjelde alle nettsteder og ikke bare etablerte nettmedier, mener Redaktørforeningen.

Nettdebatt
Foto: Illustrasjon: Fredrik Norum / NRK

Kulturdepartementets nyoppnevnte Ytringsutvalg kan komme til å foreslå en ny medielov som skal gjøre redaktøransvaret på Internett tydeligere.

- Mye av den lovgivningen vi har i dag er fra en annen tid, hvor nettet ikke fantes, og derfor er det Internett og nye medier som blir den viktigste vurderingen som utvalget skal foreta, sier statssekretær Halvard Ingebrigtsen.

Uklart lenge

Internett har skapt et skrikende behov for en ny medieansvarslov som inkluderer nettmediene, noe som både Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening har etterlyst lenge.

- Det er en del uklarheter, dermed blir det usikkerhet hos publikum om hvem som har ansvaret for ytringer, sier generalsekretær i Redaktørforeningen, Nils E. Øy.

Han mener en ny medieansvarlov ikke bare bør gjelde etablerte nettmedier, men norske nettsider generelt, spesielt de som ikke har en klar avsender.

Blogger

Statssekretær i Kulturdepartementet, Hallvard Ingebrigtsen, påpeker at de aller fleste aviser og mediehus har et avklart syn på hvem som er ansvarlig for nettavisene.

- Men hva med de sidene som har linker til annet stoff som for eksempel blogger og debattsider? Dette er ting utvalget må vurdere, og se om det går an å finne et tydeligere ansvarssystem for, sier Ingebrigtsen.

Han mener det må være en ambisjon å klare å plassere ansvaret for ytringer som legges ut på nett.

- Vanskelig problemstilling

Ingebrigtsen møter skepsis fra Nettavisens redaktør, Gunnar Stavrum.

- Jeg tror ikke på en lov som pålegger norske netteiere å forhåndssensurere alt som legges ut.

Han mener redaktøransvaret på nett er et vanskelig område, og bruker populære nettsteder som Facebook og Twitter for å illustrere.

- Dette er tjenester vi raskt kan opprette og publisere meninger på. Skal eier av sidene ta ansvaret for det som vi legger ut? Nei, den som ytrer må selv ta ansvaret, mener Stavrum.

Kulturstrøm