Alt om Kringkastingen - rapporter f o m 1930

Helt siden starten i 1933 har NRK avgitt årlige rapporter om virksomheten. Nå foreligger alle rapporter digitalisert og samlet.

Kong Olav foretar den offisielle åpningen av fjernsynet i Norge lørdag 20. august 1960.

Kong Olav foretar den offisielle åpningen av fjernsynet i Norge lørdag 20. august 1960. Til stede er også f. v. kringkastingssjef Kaare Fostervoll, adjutant Arne Haugh og t.h. statsminister Einar Gerhardsen.

Foto: NRK

Her har vi samlet kringkastingsrapporter avgitt av Norsk Rikskringkasting (NRK) helt tilbake til starten i 1933, og også tatt med den første landsplan for kringkasting i Norge fra 1930.

Statlig forvaltningsbedrift med monopol

I 1933 bestemte Stortinget at all kringkastingsvirksomhet i Norge skulle samles i et statlig kringkastingsselskap. Dette selskapet - Norsk Rikskringkasting (NRK) - fikk monopol og hadde enerett på all radio- og senere TV-virksomhet i Norge. Slik var det i nærmere 50 år.

Fra 1933 til 1988 var Norsk Rikskringkasting en statlig forvaltningsbedrift. I alle disse årene ble det avgitt en rapport om virksomheten til Stortinget. Og Stortinget avleverte hvert år en egen Stortingsmelding om NRK.

Stortinget har digitalisert alle disse Stortingsmeldingene inkludert rapportene.

På 1980-tallet noen år som en Tall og Fakta-rapport fra NRK og deretter som NRKs årsrapport.

Norsk Rikskringkasting - første lokaler i Oslo sentrum

Før andre verdenskrig hadde Norsk Rikskringkasting lokaler i Oslo sentrum - i kvartalet hvor Hotel Continental i dag ligger.

Bør fjernsyn innføres i Norge?

Her har vi samlet alle rapporter, også etter at NRK ble statlig stiftelse i 1988 og deretter statlig aksjeselskap i 1996.

Dermed er det mulig å gjøre et unikt innblikk i både norsk kringkastings-, medie og kulturhistorie.

Sammen med de årlige rapportene har vi i denne samlingen også valgt å ta med andre sentrale planer og utredninger om norsk kringkasting.

Som den landsplan for kringkasting i Norge fra 1930, om innføring av fjernsyn i Norge, utredning om at Norge burde få en radiokanal nummer to, om Norge bør få farge-fjernsyn og om Norge bør få en fjernsynskanal nr 2 - TV 2..

En stor takk til Stortinget som har digitalisert og gjort meldingene fra de første tiårene tilgjengelige.

Finne et konkret år?

Praksisen har vært litt ulik underveis med hvilket år rapporten har beskrevet. Lenge var praksisen både å se tilbake, se på inneværende år og løfte blikket framover og se hva som ventet kringkastingen. Leter man etter et spesifikt år kan informasjon derfor være å finne i flere rapporter.

I mange år hadde NRK også et budsjettår som avvek fra kalenderåret. En lang periode ble derfor virksomheten over to halvår beskrevet i stedet for et kalenderår.

Fortsatt årlige rapporter

I dag er det Medietilsynet som mottar NRKs årsrapport og bruker den til å evaluere om NRK innfrir det samfunnsoppdrag mediebedriften er gitt. Medietilsynets evaluering kommer i en årlig allmennkringkasterrapport som beskriver hvordan alle de norske allmennkringkasterne innfrir oppdraget.

NRK-rapporter:

Landsplan for kringkastingen i Norge - 1930

Landsplan for kringkastingen i Norge - 1932

Norsk Rikskringkasting bevilgning 1933 - 1934

Norsk Rikskringkasting 1934 – 1935

Norsk Rikskringkasting 1935 – 1936

Norsk Rikskringkasting 1936 – 1937

Norsk Rikskringkasting 1937 – 1938

Norsk Rikskringkasting 1938 – 1939

Norsk Rikskringkasting, drifts- og anleggsbudsjett 1945—46 (Oppstart etter 2. verdenskrig)

Norsk Rikskringkasting 1949 – 1950

Norsk Rikskringkasting 1950 – 1951

Norsk Rikskringkasting 1952 – 1953

Norsk Rikskringkasting 1953 – 1954

Norsk Rikskringkasting 1954 – 1955

Norsk Rikskringkasting 1955 – 1956

Norsk Rikskringkasting 1956 – 1957

Om innføring av fjernsyn i Norge (1957)

Norsk Rikskringkasting 1957 – 1958

Norsk Rikskringkasting 1958 – 1959

Norsk Rikskringkasting 1959 – 1960

Norsk Rikskringkasting 1. halvår 1960

Norsk Rikskringkasting 1961

Norsk Rikskringkasting 1962

Norsk Rikskringkasting 1963

Norsk Rikskringkasting 1964

Norsk Rikskringkasting 1965

Norsk Rikskringkasting 1966

Norsk Rikskringkasting 1967

Norsk Rikskringkasting 1968

Norsk Rikskringkasting 1969

Norsk Rikskringkasting 1970

Norsk Rikskringkasting 1971

Om prøvesendinger med fargefjernsyn (1971)

Norsk Rikskringkasting 1972

Norsk Rikskringkasting 1973

Norsk Rikskringkasting 1974

Norsk Rikskringkasting økonomiske stilling 1975 – 1985

Norsk Rikskringkasting 1975

Norsk Rikskringkasting 1976

Norsk Rikskringkasting 1977

Norsk Rikskringkasting 1978

Norsk Rikskringkasting 1979

Norsk Rikskringkasting 1980

Norsk Rikskringkasting 1981

Norsk Rikskringkasting 1982

Norsk Rikskringkasting – Om program 2, radio (1982/83)

Norsk Rikskringkasting 1983

Norsk Rikskringkasting 1984

NRK 1985 del II

Utviding av fjernsynstilbodet i Noreg (1985) (TV 2)

NRK 1986 del I - administrasjon m m

NRK 1986 del II - distriktskontorer

NRK 1986 del III - radio

NRK 1986 del IV - TV

Norsk Rikskringkasting 1987

Norsk Rikskringkasting 1988

Norsk Rikskringkasting 1989

NRK 1990

NRK 1991

NRK 1992

NRK 1993

NRK 1994

NRK 1995

NRK 1996

NRK 1997

NRK 1998

Fargefjernsyn aldri vedtatt innført (1998)

NRK 1999

Årsrapporter fra år 2000 og framover ligger på nrk.no/aarsrapport/