Mener LoVeSe kan være første steget på vei mot gassrør til Barentshavet

Men Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen frykter ikke gassrør ut av Finnmark med det første.

Polarled kobles til landanlegget

Rørleggingsskipet legger det 480 kilometer lange røret «Polarled» mellom Nyhamna i Aukra og Aasta Hansteen-feltet. Feltet ligger 30 mil vest for Bodø.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Klaus Mohn er professor ved handelshøyskolen på Universitetet i Stavanger

Professor Klaus Mohn ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

I forrige uke sa oljeprofessor Klaus Mohn til NRK at hvis man får etablert olje- og gassvirksomhet i Lofoten, «så vil man få etablert rørledning et steg lengre mot Barentshavet, som kanskje er det ultimate målet».

Det er får år siden det var snakk om et gassrør til Finnmark. Den gang ble ikke forslaget ønsket velkommen av alle.

På kort tid har man bygget opp «Polarled», som fra neste år skal frakte gassen fra Aasta Hansteen i Nordland ned til Molde og videre til Europa.

Et tenkelig scenario nå er at hvis det åpnes opp for petroleumsvirksomhet utenfor LoVeSe og det blir gjort et større gassfunn der, er mulighetene for å koble rør til Aasta Hansteen realistisk. Da er man også et steg nærmere Barentshavet, slik Mohn påpeker.

sdf

Aasta Hansteen er foreløpig det nordligste punktet i de norske gassrørene som transporterer gass fra norsk sokkel til Europa.

– Ikke med det første

Alf E. Jakobsen

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Hammerfest-ordfører Alf E. Jakobsen har tidligere advart mot gassrør ut av Finnmark. Han mener det er ingenting som tyder på at noe slikt vil skje med det første.

– Før man har gjort store funn, er det ingen som tar belastningen med å finansiere et rør langt oppe i Barentshavet. Hvis det kommer, har man valget mellom LNG og gassrør. Men jeg tror ikke den konflikten er her før om mange år. Mye kan skje innen da, sier han.

Arvid Jensen

Arvid Jensen, partner i Bedriftskompetanse AS.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Partner i Bedriftskompetanse As, Arvid Jensen, mener et gassrør vil føre til at man mister viktige arbeidsplasser i Finnmark. Men han frykter på ingen måte åpning av LoVeSe.

– Det er mulig hvis man gjør gassfunn utenfor Lofoten at man er et steg videre å få til en gassledning til Finnmark. Men det er svært uvisst og man må gjøre betydelige funn. Markedet må også være tilstede, så det er et usikkert prosjekt det ikke er mulig å si noe om nå, sier han.

Volum avgjør

Det var det statlige selskapet Gassco som i sin tid skapte debatt i Finnmark. De sier de ikke har en klar strategi om gassrør mot Barentshavet.

– Vi gjør områdestudier og de er basert på volumene som er påvist til enhver tid. Så vi har ingen valgt løsning for verken LNG eller gassrør i dag. Basert på funn som blir gjort, vil vi kunne komme med alternativene vi mener er best for å få gassen til markedet, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco.

Han ønsker ikke å spekulere i mulighetene for gassrør til Lofoten-områdene.

– Det som er positivt er at Polarled ligger opp mot Aasta Hansteen. Det er positivt med tanke på en områdeutvikling. Skulle det kommet flere gassfunn i dette området, så er det en fordel at vi har etablert en infrastruktur der.

Illustrasjon av Norge sett nordfra

Slik ser Norsk olje og gass for seg Norge nordfra. Det er området på bildet der Hurtigruta er avbildet som er omstridt.

Foto: Norsk olje og gass