NRK Meny
Normal

Nordnorsk kritikk mot rørutredning

Nord-Norge vil være med i utredningen av et gassrør fra Barentshavet.

Ansatte på Kårstø, illustrasjonsfoto

Hvordan gassen i Barentshavet skal transporteres skal utreds av Gassco. Et gassrør er et av alternativene. Illustrasjonsfoto

Foto: Gassco

En ny utredning om hvordan gass fra Barentshavet skal transporteres er på gang. Bak står gasstransportørselskapet Gassco og en av områdene som utredes er samfunnsmessige ringvirkninger.

Men at utredningen skjer uten sterk nordnorsk påvirkning bekymrer både politikere og næringslivet i landsdelen.

– Det sier seg egentlig selv, i og med at det er ressurser her i nord som det er viktig at vi både ser ringvirkninger av, og som vi ser i et større perspektiv enn bare et markedsperspektiv, sier leder Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic.

Han er svært kritisk til at den forestående utredningen skjer uten sterke nordnorske stemmer.

– Nå forusetter jeg at Gassco, som har fått et prosjekt støttet av myndighetene, tar oss med. Vi har vært en viktig stemme for at gassen blir tatt i land i nord, og det er viktig at det også får en stemme inn i prosjektet, sier Giæver.

Skjønner ikke kritikken

Gasscos utredning om framtidige løsninger for transport av gass fra Barentshavet til markedene inneholder flere aspekter. En av disse er altså den samfunnsmessige betydningen. Arbeidet ledes av Thor Otto Lohne. Han forklarer at det er viktig å legge til rette slik at olje- og gassfelt i Barentshavet kan bygges ut.

Han skjønner ikke helt kritikken om manglende nordnorsk deltakelse.

– Jeg er litt usikker på hva vi blir kritisert for. Vi har ikke startet arbeidet ennå, sier Lohne.

Politikerne er ikke med

Men arbeidet er i hvert fall såpass i gang at 23 oljeselskaper deltar - deriblant det nordnorske selskapet North Energy, som lenge har ønsket et gassrørsystem i Barentshavet.

Også fra politisk hold er skepsisen til utredningen stor. Fylksråd for næring i Finnmark, Grethe Ernø Johansen (Ap), mener striden som oppsto sist et gassrør ble diskutert burde tale for en bredere sammensatt utredning.

– Når Gassco setter i gang en ny studie og et nytt prosjekt, da synes jeg det er rart at Gassco ikke tar innover seg den striden og motstanden dem hadde sist, og tar med seg de nordnorske aktørene i større grad, sier hun.

– Har det politiske miljøet i Finnmark blitt invitert til å delta?

– Nei, dessverre så har vi ikke det. Nordnorsk petroluemsråd gjorde en uttalelse på sitt møte 17. desember som akkurat sier at vi mener at Gassco i større grad enn i dag må inlemme nordnorske aktørerer i arbeidet med å utrede en teknologinøytral transportløsning for gass i Barentshavet, sier hun.

Har invitasjon ute

Gasscos prosjektleder svarer dette om hvorvidt en sterkere nordnorsk representasjon kan bli aktuelt i det videre arbeidet.

– Vi har en invitasjon ute til selskapene om å nominere representanter som vi kan ha i et nettverk til å definere arbeidet, og det er der vi er, sier Lohne.