–Et rørsystem kommer ingen til gode

– Det er ingen i Finnmark som vil dra nytte av en eventuell rørløsning som frakter gassen ut til Europa, det mener ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen.

Anlegget på Melkøya

Anlegget på Melkøya.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Hammerfest-ordfører, Alf E. Jakobsen, advarer Finnmarkinger i å tro at rør som frakter Barentshavgassen rett fra havbunn og til Europa vil gi noe ringvirkninger i Finnmark.

Ordføreren i Hammerfest er dermed sterkt uenig med utenriksministeren Jonas Gahr Støre, som for et år siden sa at om man går for et rørsystem vil man ved hjelp av grenrør, kunne ilandføre 10 prosent av gassen til flere kystkommuner.

–Av praktiske årsaker er det er ikke realistisk å få til de forgreningsrørene Støre prater om, sier Jakobsen.

(Artikkelen fortsetter under)

Alf E. Jakobsen

Ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen.

Foto: Arbeiderpartiet

–Skal gassen kunne fraktes i slike forgreningsrør må konsistense på gassen være riktig. Væsken må fjernes fra gassen, og da må man ha et dyptpunktsanlegg, og slike anlegg kan ikke settes opp hvor som helst, sier ordføreren.

–Ei heller har vi nok gass til å fylle slike gassrør, så hvordan et slikt rørsystem skal bi lønnsomt er meg uforståelig, sier Jakobsen.

Dermed mener Hammerfest-ordføreren at en utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya er et bedre alternativ, enn rørsystemet. En slik utvidelse ville medført at gassen ikke fraktes via rør, men med skip ut til Europa.

Ingen ringvirkninger til østfylket

Øst i fylket har ikke begeistringen for en utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya vært stor. Tidligere har lederen i Vardø Arbeiderparti, Remi Strand, uttalt at det er feil å si at en oppgradering og utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya vil komme til gode for hele fylket.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Remi Strand

Leder i Arbeiderpartiet i Vardø, Remi Strand.

Foto: Kontoret for voldsoffererstatning

–Jeg er redd for at ringvirkningene av en slik utvidelse vil være begrenset til området rundt Hammerfest, mener Strand.

–Kost for deres egen dør!

Denne holdningen har Hammerfest-ordføreren sett seg lei på. Nå maner han til gassvirksomhet også øst i fylket.

–Jeg har sagt det før og sier det igjen, de burde heller jobbe for å få et eget LNG-anlegg i Øst-Finnmark. Jeg er ganske sikker på at det finnes gass også i øst og i grensedel-området.

Hammerfest-ordføreren har anbefalingen klar om hvordan på best mulig oppnå dette.

–De bør samle seg i Øst-Finnmark, og i fellesskap finne ut av hvordan de vil at aktiviteten i Øst-Finnmark skal være. Leteaktiviten øst i fylket er stor nå, og da anbefaler jeg at de prøver å få til et LNG-anlegg som desidert gir mest sysselsetting.

Den endelige beslutningen om hvorvidt det blir gassrør eller ikke er det Snøhvit-styret som tar.