Hopp til innhold

Økning i vaping blant ungdommer: – Mange bruker doen til ting den ikke skal brukes til

En av fem ungdommer vaper daglig, ifølge undersøkelse fra UiT – Norges arktiske universitet. Ungdomsskoleelevene tror det kan være enda flere.

Sanni Sahlström, Johanne Hafstad og Kornelius Tofteng Olsen viser frem et av toalettene inne på Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø.

Ungdommene sier at doen er en populær arena for vaping, hvor gjenger gjerne samler seg.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Her inne skjer det mye av det.

Sanni Sahlström, Johanne Hafstad og Kornelius Tofteng Olsen viser frem et av toalettene inne på Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Det som skjer på toalettet er vaping.

Sanni Sahlström, Johanne Hafstad og Kornelius Tofteng Olsen viser frem et av toalettene inne på Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø.

Elevene Johanne Hafstad, Kornelius Tofteng Olsen og Sanni Sahlström sier at det er vanskelig å finne noen på skolen som ikke har prøvd å vape.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Ungdomsskolen i Tromsø stilte nylig opp for å kartlegge bruken av e-sigaretter og røyking blant elevene. Undersøkelsen fra UiT – Norges arktiske universitet, som over 200 av elevene svarte på, viser at hver femte elev i 10. trinn vaper daglig. Nesten 40 prosent sier at de har prøvd eller gjør det jevnlig.

Det overrasker ikke elevene. De mener at det kan være enda flere.

Elevene sier at mange går inn på de større doene i grupper for å vape sammen.

– Du finner mest sannsynlig ikke noen på skolen som sier at de ikke har i hvert fall prøvd.

– Man blir liksom mer med i gjengen hvis man driver med vaping, sier Tofteng Olsen.

Overraskende stort omfang

Torkjell Sandanger er professor og leder for Institutt for samfunnsmedisin ved UiT. Han har laget undersøkelsen som Sommerlyst skole svarte på.

– Undersøkelsen viser at e-sigaretter er en utfordring vi må ta alvorlig.

Torkjell Sandanger, professor og leder for Institutt for samfunnsmedisin ved UiT – Norges arktiske universitet, er overrasket over fotfestet e-sigaretter har fått blant ungdom.

Torkjell Sandanger, professor og leder for Institutt for samfunnsmedisin ved UiT – Norges arktiske universitet, er overrasket over fotfestet e-sigaretter har fått blant ungdom.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Vi er overrasket over at e-sigaretter og vaping har fått et såpass stort fotfeste allerede.

Professoren sier at det er en liten kjønnsforskjell mellom gutter og jenter. Flere jenter prøver en gang, før de legger det fra seg. Men guttene fortsetter i større grad.

Sandanger tror at den økende vape-trenden gjelder for hele landet.

Jeg tror sommerlyst er godt representativt for bildet i ungdomsskolen i dag.

Andre undersøkelser viser det samme.

Økning over hele landet

NOVAs Ungdata-undersøkelser i Oslo viser at vaping blant ungdom har økt betraktelig de siste årene. I perioden 2021–2023 økte andelen som brukte e-sigaretter av og til fra to til fjorten prosent.

Nasjonale tall fra 2022 viste at bare 1 prosent av ungdom brukte e-sigarett daglig, men året etter var det mer enn dobbelt så mange.

Undersøkelsen spurte 25 000 ungdom i hovedstaden om deres røykevaner.

Forsker ved NOVA, Oslo Met, Rikke Tokle, har forsket på bruken av e-sigaretter blant unge over flere år.

– Tallene fra Oslo tyder på at bruken av e-sigaretter har fått sterkere fotfeste i ungdomskulturen.

Rikke Tokle, forsker ved OsloMet

Rikke Tokle, forsker ved Oslo Met, mener at vapingen hovedsakelig handler om tilhørighet og status.

Foto: OsloMet

Forskeren ser at motivasjonen for å plukke opp en e-sigarett ofte handler om tilhørighet og status.

– Det handler om å skille seg ut fra noen, og passe inn med andre.

Tokle er spent på hvordan tallene vil se ut fremover. Neste Ungdata-undersøkelse om røykevaner blant unge kommer i august. Da har 213 000 barn fra mellomtrinnet til videregående fra 211 kommuner i landet blitt invitert til å delta.

Har satt inn tiltak på skolen

Rektoren på Sommerlyst skole, Merete Dalseth, hører også at flere skoler opplever det samme.

Når jeg snakker med mine kollegaer på de andre ungdomsskolene, så er dette noe vi ser trender for tiden.

c

– En av fem er et ganske høyt tall, men jeg er ikke veldig overrasket, sier rektor på Sommerlyst skole, Merete Dalseth.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Skolen har satt inn flere tiltak for å hindre at elevene vaper inne på skolen.

– Dersom vi oppdager at noen vaper, så tar vi kontakt med foreldre og orienterer dem. Også tar vi inn e-sigaretten om vi ser den.

– Så er vi jo en skole og driver undervisning. Det blir viktig å gi mer informasjon til ungdommene om e-sigaretter og vaping.

Dalseth håper vapingen blir en kortvarig trend.

Professor Sandanger tror at ungdommene vil legge fra seg e-sigaretten etter hvert som de begynner på videregående og blir eldre.

– Elevene svarer på undersøkelsen at bruk av e-sigaretter i stor grad henger sammen med sosiale sammenhenger. Det har vært størst fall blant de mellom 16 og 19 år.

Lett å få tak i

Tilbake på ungdomsskolen i Tromsø mener elevene at det er trist at det har blitt nødvendig å sette inn tiltak for å slå ned på vapingen.

– Jeg blir bekymret for hvordan samfunnet er blitt, når så mange holder på med det. At det til og med har blitt nødvendig med disse tiltakene, sier Kornelius Tofteng Olsen.

Kornelius Tofteng Olsen

Kornelius Tofteng Olsen sier at det er veldig lett å få prøvd noens e-sigarett om man er fristet.

Foto: Christian Kråkenes / CHRISTIAN KRAKENES

Samtidig ser elevene at det er veldig lett å få tak i en e-sigarett om man vil teste.

– Du trenger neste ikke å spørre. Folk kommer bort til deg og spør om du vil ha.

Så det er bare å gå inn på do på feil tidspunkt?

– Ja, det er ikke noe vanskelig å få tak i.