Isdalskvinnen ut i Europa

Nå får Europa høre den gåtefulle historien om Isdalskvinnen. Svaret om hvem hun var ligger sannsynligvis et sted på kontinentet.

Isdalskvinnen på tysk TV

Slik ble Isdalskvinnen presentert på tysk TV (video: SWR).

Historien om den gåtefulle Isdalskvinnen har vært uløst i snart 50 år.

Med ferske etterlysninger fra norsk politi har saken nå begynt å spre seg ut i Europa.

Spredt til hele Tyskland

I slutten av mars sendte den tyske allmennkringkasteren ARD en lengre reportasje om mysteriet både på radio og riksdekkende tv.

– At en kvinne ble funnet for nesten 50 år siden, og at hun kanskje var tysk. Det fenger vårt publikum, sier tv-journalisten Claudia Kaffanke.

Hun forteller at saken ble spredt spesielt i de områdene der de tekniske undersøkelsene sier at Isdalskvinnen kan ha levd.

Dette kan kanskje hjelpe til med å finne noen som vet noe, eller til og med var i slekt med kvinnen.

– At hun kan ha brødre, søstre eller foreldre her i Tyskland er veldig interessant. Det kan kanskje hende noen husker henne, sier Kaffanke som laget tv-reportasjen for ARD.

Årsaken til at Tyskland er ekstra interessant er de tekniske undersøkelsene av tennene til kvinnen. De ga ledetråder om at hun kan ha vokst opp i Tyskland. Hun kanskje til og med ha flyttet vestover i løpet av oppveksten.

NRK og BBC følger sporene etter Isdalskvinnen ut i Europa

NRK og BBC undersøker og intervjuer folk i Tyskland. Samtidig filmer tyske journalisten prosessen for å fortelle om saken til sitt publikum

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Følger sporene ut i verden sammen med BBC

NRK lager nå sammen med BBC en internasjonal podkastserie om saken.

Serien kalt «Death in Ice Valley» vil også være med på å spre informasjon om saken.

Sammen med BBC har NRK reist til sentrale steder som knyttes til Isdalskvinnen. Hakk i hæl har tysk tv og radio fulgt på deler av reisen.

For Tyskland kan være sentralt med tanke på sporene fra isotop-analysene. Sammen med de nye aldersundersøkelsene kan det bety at kvinnen flyttet seg like før eller i starten av andre verdenskrig.

– Det var mye som skjedde på den tiden. Mange personer flyttet på seg, mistet kontakten med slekt og familie. Så det kan være mange mulige historier, sier Kaffanke fra den tyske allmennkringkasteren.

Nye internasjonale etterlysninger

Hun får støtte fra kollegaen Kirsten Tromnau som har undersøkt mulige spor og historier i Tyskland og Frankrike sammen med NRK.

– Folk jeg har snakket med har blitt veldig begeistret over denne unike historien. Flere har begynt å snakke med venner og kjente. Litt etter litt fikk jeg telefoner tilbake med tips og mulige historier, sier Tromnau.

Claudia Kaffanke og Kirsten Tromnau fra tyske SWR ser på papirer om Isdalskvinnen

Claudia Kaffanke og Kirsten Tromnau har fått vite om saken fra NRK, og studerer isotopkartene som viser at kvinnen kan ha levd i Tyskland.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Blant annet har de undersøkt ulike årsaker til at folk flyttet på seg i den aktuelle tidsperioden.

Håpet er å treffe på de rette menneskene som kan ha kjent kvinnen, og i beste fall finne slektninger.

Finner man mulige slektninger kan en DNA-undersøkelse løse saken.

Kripos har derfor også nylige sendt ut en ny internasjonal etterlysning der de ber om ekstra oppmerksomhet fra de områdene av Europa der sannsynligheten er høyere for at hun kan ha vokst opp.

Hør siste fra podkasten «Death in Ice Valley» på NRK Radio:

Følg podkasten via NRK Radio / iTunes / RSS