NRK Meny
Normal

Nekter pressen å gjengi detaljer om Breiviks mor

SAL 250 (NRK.no) Pressen har ikke lov til å fortelle hva retten får høre om omsorgsevnen og helsetilstanden til Anders Behring Breviks mor.

Wenche Elizabeth Arntzen

REFERATFORBUD: Dommer Wenche Elizabeth Arntzen la fredag ned referatforbud mot opplysninger i retten som omhandler helsen til moren til Anders Behring Breivik.

Foto: NTB SCANPIX / Reuters

– Det har i løpet av dagen ikke latt seg godtgjøre at dokumentene som er innhentet om mor, er innhentet med samtykke fra mor eller offentlig instans, sa dommer Wenche Elizabeth Arntzen da rettsforhandlingene startet opp etter lunsj fredag.

Dommeren forteller at moren likevel har samtykket til at informasjon fra disse dokumentene kan behandles for åpne dører, men med referatforbud.

Det dreier seg om forholdene fra barnevernet og oppholdet fra Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri da Breivik var fire år gammel. Forbudet vil gjelde opplesningen fra disse dokumentene, i tillegg til spørsmål og svar som «røper innholdet i disse dokumentene».

Mor ba om hjelp

I 1981 tok Breiviks mor kontakt med det lokale sosialkontoret.

Hun ba om at sønnen plasseres i et avlastningshjem i helgene. I en kort periode bodde Breivik hos et ungt par i helgene, men ordningen ble avsluttet etter noen måneder.

I 1983 ble Breivik, hans halvsøster og hans mor innlagt på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i én måned.

Far ville ha omsorgen

Sakkyndig psykolog beskrev fire år gamle Anders som «passiv, engstelig og med et påtatt avvergende smil», og anbefalte at gutten flyttes i fosterhjem for å «forebygge en alvorlig psykisk skjevutvikling».

Samme år ble Breiviks mor og far formelt skilt. Faren gikk rettens vei for å få omsorgen for sønnen, men frafalt etter hvert kravet.

Barnevernet observerte familien i denne perioden, og konkluderte med at forholdet mellom mor og sønnen ble mye bedre da de flyttet til borettslaget Nedre Silkestrå på Skøyen.

Neste gang Breiviks familie hadde kontakt med barnevernet var i 1994-5, da Breivik ble tatt for tagging.

Viktig del av rapporten

Rapporten fra rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby inneholder barnevernets og helsevesenets rapporter fra 1980-tallet, barnefordelingssaken, og bekymringsmeldingen angående tagging.

Retten har bestemt at media ikke får referere hva som blir sagt om Breiviks mor når de sakkyndige uttaler seg om disse dokumentene.

Siden moren samtykket til intervju med de sakkyndige i midten av august i fjor, gjelder ikke referatforbudet opplysninger som kom fram i denne samtalen.