Nekter kringkasting av politivitner

OSLO TINGHUS (NRK.no) Norske tv-seere får ikke se politifolk eller psykiatere vitne i terrorrettssaken mot Anders Behring Breivik. Det har dommerne bestemt.

Arntzen og Lyng

NEI: Fagdommeren Wenche Arntzen og Arne Lyng har bestemt at NRK og andre norske medier ikke får kringkaste forklaringene til politivitnene.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Bakgrunnen er at retten tidligere har bestemt at Breiviks kommentarer til vitnemålene ikke skal kringkastes.

Geir Lippestad har tidligere sagt at det vil gi et skjevt inntrykk dersom retten kun får høre de sakkyndige vitnemålene, men ikke hva Breivik har å si til det de forklarer.

DOKUMENT: Rettens beslutning om kringkasting

Retten ønsker balanse

I sin kjennelse skriver dommerne:

«Retten har imidlertid et ansvar for å legge til rette for en balansert kringkasting som ivaretar hensynet til objektivitet. Dette må gjelde selv om det til syvende og sist er pressen selv som har hånd om hva som kringkastes. Retten mener derfor det vil være betenkelig å tillate kringkasting av gjenstående vitneforklaringer all den stund tiltaltes eventuelle uttalelser ikke tillates kringkastet.»

I utgangspunktet åpnet Oslo tingrett for at forklaringene til politifolkene som har avhørt Breivik kan kringkastes. Men nå har de altså ombestemt seg.

Får ikke se psykiatere forklare seg

Det samme gjelder psykiaterne, legene og sykepleierne som har observert Breivik mens han har vært i fengsel.

Verken forklaringene til rettspsykiater Randi Rosenqvist eller helsepersonellet ved Dikemark tillates kringkastet.

«Tiltalte har foreløpig motsatt seg at helsepersonellets forklaringer kringkastes uten hans eventuelle kommentarer, noe retten mener bør respekteres,» skriver tingretten i sin kjennelse.

Forklaringene til de rettsoppnevnte sakkyndige Torgeir Huseby, Synne Sørheim, Agnar Aspaas, Terje Tørrissen har NRK og andre likevel lov til å kringkaste.

Forklaringene til politikere, samfunnsvitere og andre som er kalt inn for å belyse Breiviks ideologi kan også sendes på tv.

Etterlatte og overlevende hadde møtt opp for å høre Stoltenbergs tale. En av dem var Line Nersnæs som ble skadet under angrepet.

– Jeg er her for å hedre kollegene mine

For to år siden gikk bildet av Line Nersnæs med en pinne i hodet verden rundt. I dag synes hun det er viktig, men også vanskelig å minne de som ikke kom fra angrepet i live.