To av tre har ikke fått mindre tillit til rettspsykiatrien

Til tross for massivt bråk rundt fagmiljøet i terrorsaken, har et flertall nordmenn fortsatt tro på norsk rettspsykiatri.

Torgeir Husby (t.v.) og Synne Sørheim

Rettspsykiaterne Torgeir Husby (t.v.) og Synne Sørheim har fått mye kritikk etter rapporten i terrorsaken.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Trond Blindheim

Omdømmeekspert Trond Blindheim sier folk flest har stor tillit til den kompetanse leger og psykiatere har.

Foto: Eivor Eriksen / Markedshøyskolen
Psykiatrispesialist Kjersti Narud

Rettspsykiater Kjersti Narud er glad for at ikke alle har mistet tiltroen til norsk rettspsykiatri.

Foto: Jonas Sætre / NRK

Det viser en fersk undersøkelse som analysebyrået NORSTAT har gjennomført for NRK.

Helt siden den første rapporten til psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim ble lagt frem i november, og frem til ulike psykiateres kamp for sine egne konklusjoner fra vitneboksen den siste uken, har fagmiljøet blitt pepret med kritikk – både fra pressen og sine egne.

Først konkluderte Husby og Sørheim med at Breivik var strafferettslig utilregnelig og ikke kunne straffes. Så ble nye psykiatere oppnevnt, Terje Tørrisen og Agnar Aspaas, som kom til stikk motsatt konklusjon.

Siden har de to psykiaterparene kjempet for hver sine konklusjoner i retten. Andre psykiatere har kommet med alternative diagnoser av Breivik.

Og fagmiljøets egen kontrollinstans, den rettsmedisinske kommisjon, har hatt store problemer med å gi klare svar til dommerne om rapportenes faglige kvalitet.

Mange har ikke fått mindre tillit

NRKs undersøkelsen viser at mange nordmenn likevel ikke har fått mindre tillit til faget av den grunn.

Fire prosent sier de har fått mer tillit til norsk rettspsykiatri. 62 prosent har like stor eller liten tillit som de hadde i utgangspunktet. Og 27 prosent har fått mindre tillit etter bråket under rettssaken. Åtte prosent er usikre på hva de skal svare.

To av tre nordmenn har dermed ikke fått mindre tillit til norsk rettspsykiatri, til tross for det massive bråket.

Men det kan likevel være slik at mange av dem som har det samme nivået av tillit til rettspsykiatri nå – som de hadde tidligere – likevel er skeptiske til det utskjelte fagmiljøet.

– Det kan være mange som ikke hadde noen stor tillit tidligere, og som bare har fått bekreftet sitt dårlige inntrykk gjennom rettssaken, sier omdømmeekspert Trond Blindheim.

Dette sier ikke undersøkelsen til NRK noe om, siden folk ikke ble spurt om hva slags nivå av tillit de hadde – før bråket rundt Anders Behring Breivik startet.

Tror psykiatere har mye tillit

Blindheim peker på at legestanden som psykiaterne er en del av tradisjonelt sett har stor tillit blant folk i samfunnet.

– Folk flest har en veldig stor tillit til den type kompetanse som leger og psykiatere har, som er yrker hvor folk har høy utdanning og viser omsorg for andre i samfunnet, sier Blindheim.

Dermed vil ikke en trøblete rettssak rive ned all denne tilliten med en gang, slik Blindheim ser det.

Han understreker likevel at norsk rettspsykiatri også har en brokete forhistorie.

– Folk i Norge ble lenge lobotomert på grunn av rettspsykiatriske vurderinger. Det er mange skandaler rundt rettspsykiatrien for dem som kjenner denne forhistorien, sier Blindheim.

Glad for at ikke alle er misfornøyd

Overlege og psykiater ved Oslo universitetssykehus (OUS), Kjersti Narud, er glad for at ikke alle har mistet troen på norsk rettspsykiatri.

– Folk har kanskje blitt litt forvirret og lurt på hva rettspsykiatere holder på med etter å ha fulgt rettssaken. Undersøkelsen til NORSTAT viser i hvert fall at dette inntrykket kanskje ikke har gjort et så dypt inntrykk på folk flest som man kanskje kunne fryktet, sier Narud.

Narud skjønner godt at noen tviler på hvordan skjønn og vurderinger kan brukes til finne klare svar i jussen.

– Når dette skjønnet og disse vurderingene skal presses inn i jussens ja eller nei, så oppstår det vanskeligheter. Og jeg tror det er de problemene folk har fått se i terrorrettssaken, sier Narud.

Hun tror også psykiaternes opptreden i retten har vist at folk kan ha tillit til vurderingene deres, til tross for fagets utfordringer.

– Vi har jo sett at de første psykiaterne begrunnet sine standpunkter og forklarte hvorfor de tenkte som de tenkte. De har vist til en tankegang som jeg tror folk flest kan følge. De andre psykiaterne har gjort det samme, og har stilt seg åpne for at det ikke nødvendigvis er slik som de har tenkt. Jeg vil tro at mange da tenker at de jobber på en åpen og troverdig måte, sier Narud.