NRK Meny
Normal

Psykiater: - Breivik fremstår fortsatt som en meget syk mann

Rettspsykiater Michael Setsaas mener at tiltalte fremstår som en meget syk mann i retten, uansett om dommerne finner ham tilregnelig eller utilregnelig.

Jim Aage Nøttestad (tv) og Michael Setsaas.

I RETTEN: Michael Setsaas (t.h.) har vært brukt som rettspsykiater. Her sammen med kollega Jim Aage Nøttestad.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Setsaas er lege og spesialist i psykiatri, driver privat praksis i Trondheim og har mange års erfaring som sakkyndig i retten.

Han mener begge de sakkyndig-parene i straffesaken mot Anders Behring Breivik har gjort et meget grundig arbeid, selv om de har kommet til ulike resultater.

– Så må retten avgjøre hvor de vil lande. Men som jeg har sagt flere ganger, så fremstår Breivik åpenbart som en meget syk mann og gjør det fortsatt, svarte Setsaas NRKs lesere under nettmøtet fredag.

– Flere ville se sykdommen

«PetrusB» viste til at rettspsykiatrisk sakkyndig Torgeir Husby sa at flere kunne ha skjønt hvor syk Breivik er, hvis flere fikk se mer av ham.

– Det sies at vi burde hørt mer til Breivik i retten, for da ville vi skjønt hvor syk han er. Det sier de som er imot andres fjerndiagnoser. Er ikke det et paradoks og kanskje kynisk ledende i forhold til det å påvirke med sine egne oppfatninger? lurte han på.

Men Setsaas er skeptisk til mer eksponering av Breivik i offentligheten.

– Mitt inntrykk efter mange dager i retten er at mange flere ville se og høre hvor alvorlig syk denne mannen faktisk er, om han fikk komme mer til orde. Men her setter altså retten klare begrensninger for ham.

(Saken fortsetter under bildet)

sørheim og breivik fredag 15. juni

RAPPORTFORFATTER: Rettspsykiater Synne Sørheim fortsatte fredag å forklare om rapporten hun og kollega Torgeir Husby utarbeidet om Anders Behring Breiviks psyke.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Kan fremstå som friskere

«Kari Trestakk» påpekte at rettsspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby hadde undersøkt Breivik tidlig etter 22. juli, og antydet at han kunne ha blitt bedre siden den gang. Hun lurte på om det var denne friskere utgaven av tiltalte andre fagfolk mener er tilregnelig.

Setsaas mente hun hadde et godt poeng, og at psykiatere vanligvis ønsker å undersøke gjerningspersoner så nært opp til gjerningstidspunktet som mulig.

– Etter arrestasjonen har han fått mye oppmerksomhet, levd i beskyttede omgivelser, fårr mat og seng osv. samtidig med begrensede stimuli. Alt dette vil for de aller fleste føre til en bedring i den psykiske lidelsen. Derfor kan han fremstå bedre i dag enn da de undersøkte ham like efter ugjerningene, sa Setsaas.

Ingen tro på løslatelse

– Personlig har jeg ingen tro på at han noensinne vil slippe ut igjen, så syk og farlig som han har bevist at han er, og som de sakkyndige så langt har beskrevet ham! forklarte psykiateren i et annet svar.

«Hva tilsier at en «terrorist» ikke handler under påvirkning av en psykisk sykdom? Har det noensinne blitt bevist at det ikke er slik?» lurte Inger på.

– Jeg tror nok at mange terrorister er mer eller mindre psykisk syk eventuelt i tillegg til en eller annen politisk eller religiøs overbevisning. Psykiatrien vil alltid være i endring og slike aspekter må vi ta inn over oss i vurderingene efter alvorlige terrorhandlinger også, var Setsaas' svar.

Les alle spørsmålene og svarene her:

Kommentar fra Anne kl. 13.35

Hei! Hvor plasseres psykopati under alle disse diagnosene som er nevnt? Jeg klarer ikke befri meg fra at tiltalte svrer til alt jeg vet om psykopati. Jeg tar antagelig feil og vet for lite ... Har du lest art. på NRK der noen uttaler seg om emosjoner jevnført med Stockholmssyndromet? Hva er din kommentar til det? Nifst, synes jeg ... Det sier mye om abbs evne til bl- a. å manipulere ... eller?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.35

Anne; ABB er utvilsomt en dyktig manipulator og har vært det i mange år! Psykopati som tilstand omfattes av begrepet Personlighetsforstyrrelse og faller inn under flere av undergruppene for Personlighetsforstyrrelse. Anbefaler deg å lese mer om det! Stockholmsyndromet beskriver den forunderlige bindingen som kan skje mellom gissel og gisseltagere under manglende innflytelse av stimuli fra omverdenen. Men dette synes jeg i utgangspunktet virker på siden av denne saken! Michael Setsaas

Kommentar fra Bakken kl. 13.34

Er det en svakhet at alle de fire sakkyndige er leger, og ingen psykologer? Det virker som mye av problemet er å finne nyansen mellom patologi og normalpsykologi. Og med tanke på at leger (og psykiatere) ikke har formell kompetanse i normalpsykologi, ville det ikke vært nyttig med en psykolog i denne sammenheng? Har merket meg at Torgersen og Johannesen, som jeg forstår er psykologer, er de eneste som har referert til at deler ved Breivik er helt normalt (f.eks. mindre vrangforestillinger).

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.34

Bakken: Utgangspunktet er at de sakkyndige skal være psykiatere, eventuelt kan en spesialist i klinisk psykologi eller nevropsykologi oppnevnes sammen med en psykiater. Dette er nettopp for å sikre den medisinske vurderingen i bunnen. Men vi sørger alltid for at det oppnevnes en psykolog i de tilfeller det er ønskelig med den kompetansen, f.eks. i form av spesielle tester. Ingen av teamene har vurdert det nødvendig med den kompetansen i denne saken. Michael Setsaas

Kommentar fra Bjørn kl. 13.29

Kan man ha alvorlige paranoide og/eller grandiose vrangforestillinger uten å være psykotisk – og derfor uten å være utilregnelig?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.29

Bjørn: Litt generelt vil jeg svare ja, i den forstand at det må en god porsjon til og disse må han enviss betydning for adferd og funksjon før psykiateren vil diagnostisere en psykose! Vi er vel kanskje alle litt sære eller spesielle alle sammen. Normalitetsbegrepet bør være litt romslig, synes jeg! Michael Setsaas

Kommentar fra ToreBear kl. 13.27

Spørsmål til psykiateren. Hvis Abb blir dømt til tvunget helsevern, betyr det at han også kan tvangsmedisineres? Hvis behandlendende lege ikke finner grunn til å medisinere, er han/hun pliktig til å følge god behandlingskikk for diagnosen som dommen finner selv om legen selv er uenig i og derfor etisk tvilsomt? Beklager rotete formulering. Det er en liten tekst boks og jeg ser på Tven mens jeg skriver :)

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.27

ToreBear: Ved tvungen psykisk helsevern er det alminnelige psykiatriske behandlingsprinsipper som gjelder. Bør han få mediakemntell behandling og nekter kan det fattes vedtak om dette. Og blir han frisk nok til ikke å kunne være i psykiatrien så vil han bli overført til fengselsvesenet. Personlig har jeg ingen tro på at han noensinne vil slippe ut igjen, så syk og farlig som han har bevist at han er, og som de sakkyndige så langt har beskrevet ham! Michael Setsaas

Kommentar fra Wemund Habberstad kl. 13.23

Vi hører ofte ordet "Grandiositet" bli nevnt, hva betyr dette ordet i denne sammenheng? For vi til vanlig tror vel dette ordet har en annen sammenheng.

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.23

Wemund Habberstad: Med grandiositet mener vi rett og slett storhetsforestillinger av innhold og format som er helt utenfor det andre har, det vil si på linje med talenter som å gå på vannet, frelse verden, unike talenter og evner, er utvalgt, har en spesiell posisjon i samfunnet/verden, har unike privilegier og så videre. Michael Setsaas

Kommentar fra Knut A Braa kl. 13.21

Dr Setsaas: Hvilke reaksjoner på det han har gjort kan en forvente fra Breiviks side dersom/hvis han noen gang kommer ut av psykosen?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.21

Knut A Braa: Godt spørsmål! Skulle han bli frisk og utskrevet og dermed få full intellektuell og emosjonell forståelse av det han har gjort er jeg redd han vil få store problemer med å kunne leve med dette. En annen ting er jo om han i det hele tatt vil greie å bli integrert i samfunnet og fungere? Michael Setsaas

Kommentar fra Anonym kl. 13.19

Jeg jobber i psykiatrien og i lunsjen i dag ble GAF-S diskutert rimelig flittig. Mange her mente at GAF-S på 2 er forenlig med en sekk jord. Hva synes du om denne påstanden?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.19

Anonym: Det stemmer for så vidt, men vi scorer over eller under 10 når symptomene/funksjonen blir så dårlig. Dette forklarte Husby grundig i retten i går når det gjelder deres scoring av ABB. Igjen vil jeg si at vi skal bruke slike verktøy med stor forsiktighet! Michael Setsaas

Kommentar fra Psykologilärare kl. 13.18

Inom många områden sker det ju paradigmskiften. Vad jag förstått har ABB en atypisk paranoid psykos, enligt Husby och Sörheim, som sällan ses. Jag vill minnas att Dr. Melle berättade att han hade haft något sådan fall vid kliniskt arbete?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.18

Psykologilærare: Psykiatri er et dynamisk fag som stadig er i endring eller paradigmeskifter. Dette vil selvfølgelig influere på hvordan vi skal forstå tilstander, adferdsavvik og lidelser. Og det stemmer at det fremkom at tilstanden som beskrevet her er sjelden i den forstand at ABB ikke passer direkte inn i våre klassifiseringssystemer. Det altså ikke 20 av ham på dusinet som vi ser på norsk, og godt er det! Michael Setsaas

Kommentar fra Kari Trestakk kl. 13.14

De sakkyndige skal vel bedømme hans tilstand i gjerningsøyeblikket? Sørheim/Husby undersøkte ham tidlig etter 22. juli. Han hadde kanskje ev. vært syk lenge da. Med 22. juli bak seg, og all den tid og oppmerksomhet Breivik har fått s, kan han ha blitt "bedre" rett og slett, slik at han i rettssaken fremstår mer tilregnelig enn han faktisk var i august da Husby/Sørheim hadde sine samtaler med ham. Og at det er denne "friskere" utgaven av Breivik andre fagfolk mener er tilregnelig?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.14

Kari Trestakk: Dette er et godt poeng. Vi ønsker alltid å undersøke gjerningsmannen så nært opp til gjerningstidspunktet som mulig, gjerne på åstedet hvis mulig! Derfor blir vi ofte tilkalt bare timer efter en handling for å ta en foreløpig undersøkelse. Efter arrestasjonen har han fått mye oppmerksomhet, levd i beskyttede omgivelser, fårr mat og seng osv. samtidig med begrensede stimuli. Alt dette vil for de aller fleste føre til en bedring i den psykiske lidelsen. Derfor kan han fremstå bedre i dag enn da de undersøkte ham like efter ugjerningene. Michael Setsaas

Kommentar fra Thomas G. kl. 13.11

Det ble snakket om affektutflatning, og beskrivelsen Husby leste opp beskriver godt mitt inntrykk av ABB i retten. Jeg har lurt på om dette er ren kroppskontroll av Breivik og at denne fasaden kan sprekke, eller om han faktisk er så uanfektet av det som foregår rundt ham. Han virker nesten påfallende uanfektet og smilene påtatt.

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.11

Thomas G: Ja han er påfallende uanfektet av det som foregår, spesielt hva angår grusomme detaljer i saken som går dypt inn på alle andre i og utenfor rettssalen! Men vi har også sett at han har vært svært nær ved å sprekke f.eks. da detaljer i erklæringen ble lest opp på torsdag. Da følte hans seg svært ukomfortabel! Michael Setsaas

Kommentar fra Hans kl. 13.09

Ut fra det en ser i korte glimt når kamera var på Breivik i går, kan det virke som han er annerledes når kvinnelig sakkyndig vitner, og at det kan tenkes at han klarer å skjule symptomene sine i mindre grad når hun vitner. Blir disse observasjonene tatt med i det totalt bildet? At han f.eks. kan være mer paranoid på kvinner/enkelte kvinner, og at han klarer å skjule symptomer bedre når han forholder seg til menn?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.09

Hans: De sakkyndiges observasjon pågår helt frem til de reiser seg fra boksen! dermed er alt det vi ser og opplever i retten også viktige ting vi tar med oss. Selv har jeg mange ganger bemerket tiltaltes adferd i retten fordi dette ytterligere bekrefter eller avkrefter en eller flere premisser i erklæringen. Og du har helt rett i det du har sett, hans adferd veksler og er ofte preget av en arrogant opphøyet stil som kanskje er uttrykk for en forakt ovenfor den kvinnelige sakkyndige? Og husk at hans psykologiske forsvar mot dem er jo konsekvent å omtale dem som Asbjørnsen og Moe! Michael Setsaas

Kommentar fra Hilde kl. 13.05

Hei, jeg har et lite spørsmål ... Dette at tiltalte ikke har vist anger eller medfølelse med ofrene etter sine handlinger blir trukket fram som symptomer på følelsesmessig avflating. Men hvor vanlig er det å forvente anger og medfølelse hos en terrorist som overfor seg selv har rettferdiggjort handlingene sine i forkant? Ville man vektlagt mangel på slike følelser hvis han tilhørte en kjent terrorgruppe?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.05

Hilde: Jam det sentrale her er nettopp grad av anger og manglende sympati hvis det er det forventede i den aktuelle kulturelle sammenheng. ABB beklager kun at han ikke drepte flere. Og med hans verdensbilde så har de sakkyndige Sørheim/Husby oppfattet dette som et ytterligere holdepunkt for psykisk sykdom. Michael Setsaas

Kommentar fra JN kl. 13.03

Om en dömd person blir diagnosticerad med paranoid schizofreni medans han sitter i fängelse. Hur hanteras då dennavsituation?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.03

JN: Da vil han bli overført den lokale psykiatriske avdelingen for behandling, eventuelt en regional sikkerhetsaavdling hvis det anses nødvendig. Derefter vil han bli utskrevet og tilbakeført når han er frisk nok. Dessverre ser vi da at enkelte går frem og tilbake, blir syk i fengselet, frisk i sykehus og så syk igjen i fengselet! Litt av et paradoks dette! Michael Setsaas

Kommentar fra Eli-Brit kl. 13.01

De sakkyndige sier det er uvanlig for en 20 åring å stenge seg inne for å spille dataspill. Det er det vel for folk i alminnelighet. Men vi har jo lest om spillegalskap også i dataspill – Hvorfor legges ikke dette vekt på?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.01

Eli-Brit: Ja, det er heldigvis uvanlig! Hos enkelte er det nettopp dette vi ser av adferd ifm. en slik alvorlig sykdomsutvikling, stadig mer isolasjon og opptatthet av snevre ting, f.eks. dataspill eller sære emner. ABB skulle jo skrive bok og ville begynne 600 før Kristus! Michael Setsaas

Kommentar fra PetrusB kl. 13.00

Det sies at vi burde hørt mer til Breivik i retten, for da ville vi skjønt hvor syk han er. Det sier de som er imot andres fjerndiagnoser. Er ikke det et paradoks og kanskje kynisk ledende i forhold til det å påvirke med sine egne oppfatninger?

Psykiater Michael Setsaas kl. 13.00

PetrusB: Selv er jeg skeptisk til at han ikke får komme mer til orde og på den måten for all offentlighet eksponert seg. Mitt inntrykk efter mange dager i retten er at mange flere ville se og høre hvor alvorlig syk denne mannen faktisk er om han fikk komme mer til orde. Men her setter altså retten klare begrensninger for ham. Michael Setsaas

Kommentar fra JN kl. 12.58

Varför kan man inte döma ABB till fängelse och sedan ge honom vård i fängelset?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.58

JN: Simpelthen fordi norsk lovgivning er slik. Dette varierer litt fra land til land. Tidligere hadde vi et system der Norge ble sterkt kritisert for å gi en form for dobbel straff for utilregnelige. Men uansett så vil nok ABB enten bli tatt hånd om i en sikkerhetsavdeling med et tilbud om behandling. Om dette skjer i en av de regionale sikkerhetsavdelingene eller på Ila er ikke avklart ennu. Michael Setsaas

Kommentar fra Helene kl. 12.54

Sørheim presiserte på et tidspunkt at det var hva observanden trodde på handlings- og undersøkelsestidspunktet som de har diagnostisert ut ifra. Jeg får allikevel inntrykk at mye av diskusjonen om diagnose handler om hvordan han fremstår nå. Er ikke en mulig endring fra da til nå et vesentlig tema for diagnose og tilregnelighetsspørsmålet?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.54

Helene: Diagnostikken står ganske fast, tror jeg. Dette er en lidelse som ikke endrer seg særlig, eventuelt over meget lang tid med adekvat behandling. Men det er tre sentrale tidspunkter i rettspsykiatrien: Gjerningstidspunktet, observasjonstidspunktet og tiden for rettsforhandlingene. Michael Setsaas

Kommentar fra Magnus kl. 12.51

Opplever du at Breiviks utsagn om at 80 % av første rapport bygger på fri fantasi trekker ham i retning utilregneligheten? Eller anser du dette som en helt naturlig reaksjon, fra en opprørt og krenket person, vi gjerne hadde sett også hos tilregnelige?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.51

Magnus: Han er svært krenket og føler at han blir latterliggjort i den forstand at det er en enorm avstand mellom hans opphøyede og verdige formål og deres vurdering av det hele. Han har en taktikk som går på å fremstå frisk og i det ligger vel også behovet for å "dumme ut" Sørhein/Husby mest mulig! Michael Setsaas

Kommentar fra Thomas kl. 12.49

Dr. Setsaas: Vil du si at det er en vesensforskjell mellom å drepe noen "på avstand" slik er vanlig ved terroranslag og mordene som tiltalte i denne saken utførte på Utøya? Å sette fra seg en bombe kan da vel ikke direkte sammenlignes med å være så følelsesmessig avstumpet at man kan egenhendig myrde forsvarsløse barn som om det ikke var noe. Det virker for meg som om det er en mengde begrepsforvirring i denne saken som forvanskes ytterligere med at saken er såpass komplisert.

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.49

Thomas: At det er mye begrepsforvirring ute og går helt sikkert! Men å utføre handlinger slik som ABB viser med all tydelighet en fysisk nærhet og emosjonell distanse/avflatethet som er ganske unik. Jeg vil nok vurdere dette enda verre i en vurdering! Michael Setsaas

Kommentar fra Nina kl. 12.48

Sørheim/Husbys sentrale poeng er at ABB gjør seg til dommer over hvem som skal leve og hvem som skal dø. Vil ikke dette per definisjon favne alle terrorister? Dessuten er det opptatt av at ABB tror på Knights Templar. Men han sier jo selv at han nå er i 'propagandafasen'. Kan det være at han bare lyver?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.47

Nina: Det er et sentralt poeng at disse tankene hadde han ikke før han utviklet endringer i adferd og tenkning (sykdomsutvikling) og de er ikke forankret i en religiøs eller politisk oppfatning i en kulturell sammenheng. Han er svært alene om sitt, lever og har levd svært meget i sin egen verden og mange av hans vrangforestillinger har Sørheim/Husby vurdert uten å ta hensyn til handlingene 22. juli. Michael Setsaas

Kommentar fra Anonym kl. 12.45

Hvilket sakkyndig rapport er mest troverdig eller sannsynlig riktig?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.45

Anonym: Tror vi bør legge til grunn at begge team har gjort et meget grundig arbeid og efter klinisk skjønn kommet til litt forskjellig diagnostisk resultat. Og så må retten avgjøre hvor de vil lande. Men som jeg har sagt flere ganger så fremstår ABB åpenbart som en meget syk mann og gjør det fortsatt. Michael Setsaas

Kommentar fra Tone kl. 12.44

Jeg stusser litt over mini og scid, som de sier de har brukt. Er dette de semi testene, som en ikke kan bruke til å stille diagnose etter, grunnet feilmarginer?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.44

Tone: Er ikke sikker på det. Uansett så er vi meget tilbakeholdne med bruk av tester i rettspsykiatrien, og når de benyttes så er det kun som supplement til den kliniske vurderingen. Michael Setsaas

Kommentar fra Katarina i Sverige kl. 12.42

Dr Setsaas! Är det inte olyckligt att det polariseras olika psykiatrin genom uttal inom denna rättssak? Jag tänker att t ex professor Malt och Torgersson f ex varit med och arbetat ut inom ICD-systemet och att det kan ha betydning för vad de säger.

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.42

Katarina: Helt enig med deg i dette. Deres og andres opptreden i retten er kanskje mer av villedende art enn veiledende. Et annet moment er jo at svært mange har uttalt seg skråsikkert om Husby/Sørheims arbeid uten og foretatt diagnostikk i det offentlige rom uten å ha undersøkt ABB. Til tider har det nærmest vært en heksejakt som jeg vil karakterisere som uverdig og ukollegial. Det verste er kanskje at hele psykiatrien nokså ufortjent blir satt i et dårlig lys! Også på denne måten viser alt at vi står oppe i en helt unik sak! Mange fagfolk bør nok vurdere sin opptreden efter dette! Michael Setsaas

Kommentar fra Helene kl. 12.38

Jeg blir usikker på hvem som egentlig har mandat til å avgjøre hva som er en vrangforestilling og hva som er en overbevisning forankret i politisk ekstremisme? Hvis (retts) psykiaterne, juristene og eksperter på politisk ekstremisme ikke kan/vil, hvem skal gjøre det? Alle henviser til at det jo er retten som skal avgjøre det, det vil si at det er dommeren som skal sette denne grensegangen? Burde det ikke vært et tverrfaglig panel som kom til en konsensus?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.38

Helene: Det foreligger ikke mandat i denne sammenheng. I psykiatrien vil vi påvise symptomet vrangforestilling dersom personens overbevisning, tankegods eller sanseinntrykk ikke stemmer med den objektive virkelighet og har omfattende betydning for adferden i strid med gjeldende kultur og sosiale kontekst. Men det er altså ingen klar grenseoppgang og stadig oftere er det nødvendig å justere for den kulturelle oppveksten gjerningsmenn har ifm. judisielle observasjoner i voksen alder i Norge. Men uansett så er vi (og alle andre) bare veiledere for retten og det er retten som på eget selvstendig grunnlag skal avgjøre dette. Om det burde være annerledes er egentlig et grunnleggende spørsmål om vår rettspraksis! Michael Setsaas

Kommentar fra Inger igen :) kl. 12.34

Man bör kanske också ställa frågan hur mycket relationen med modern betyder – beskyddande av henne mot den ”onda världen” och de som sviker, överdriven bundethet till henne och psykisk ohälsa hur det hänger samman med hans utanförskap och hat mot samhället?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.34

Hei, Inger Dette er nok detaljer fra saken vil bør være forsiktige med å gå i detaljer om. Men på generelt grunnlag vil jeg si at alle relasjoner og spesielt til nærstående omsorgspersoner under oppveksten er av vital betydning for en god utvikling gjennom barne- og ungdomsårene for å bli et velfungerende og harmonisk godt menneske i voksen alder! Michael Setsaas

Kommentar fra Martin kl. 12.32

Hvordan har Sørheim og Husby klart seg så langt i dag? Forstår dere ikke vil spekulere noe særlig, men dere har vel gjerne en oppfatning. Hvis ikke: Kanskje kan Michael Setsaas svare på dette? De fleste mener vel de klarte seg strålende i går, men i dag har jeg ikke fått fulgt sendingen før nå og er derfor nysgjerrig. Takk!

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.32

Martin: Jeg synes de fremstår meget gode, både faglig og pedagogiske. De har gjort sine undersøkelser og avlevert en meget grundig rapport og har så langt ikke funnet grunnlag for å endre sine konklusjoner. Men samtidig synes jeg begge to har utvist selvkritikk på enkelte områder og gitt gode forkalkinger på hvorfor enkelte ting ble som det ble under observasjonen på grunn av de ytre omstendighetene. De to er meget godt kvalifiserte, har lang erfaring med rettspsykiatri og har nok gjort en god jobb! Michael Setsaas

Kommentar fra Sara Palmquist kl. 12.29

Kan det vara så att han var i psykos innan och under 22. juli men långsamt kom ut ur den efteråt och numera vet vad som är sanning och lögn, därav sin ändring i beteende?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.29

Sara Palmquist: Ja, det er avgjort en mulighet. Vi ser ofte at gjerningsmann var psykotisk på gjerningstidspunktet men ikke under observasjonen. Men ABB synes fortsatt å være psykotisk, han fremstår med sine vrangforestillinger på en rekke områder og hele hans adferd og adferdstrekk bærer preg av en alvorlig underliggende psykisk sykdom. Michael Setsaas

Kommentar fra anonym kl. 12.27

Til Setsaas: Sørheim mente at man skal begynne nedenfra for å vurdere en pasient ift. GAF – skalaen. Ifølge DSM-IV er det dog anbefalt at man begynner på toppen. Hva er riktig?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.27

Begge muligheter foreligger og det vil være en vurdering hos den enkelte. Det er en rekke råd ifm. våre tester, men de fleste av oss får en personlig måte å gjennomføre dem på. Og det er uproblematisk så lenge vi gjennomfører hele testen og ikke utelukker deler, for eksempel. Michael Setsaas

Kommentar fra Håvard kl. 12.24

Hei, Det verka som ABB ikkje hugsa kva han har sagt til rettspsykiatarane. Han sit å ler av det han sjølv tydelegvis har sagt. Er det ikkje eit teikn på at noko skurra ganske kraftigt?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.24

Håvard: Helt enig med deg i det. I den første samtalene visste han ikke noe om observasjonen og våre redskaper i den sammenheng. Ved den andre observasjonen hadde han lest den første rapporten, lært seg mye om vår metodikk og anlagt en åpenbar taktikk for å fremstå mest mulig frisk. Men uten å lykkes slik jeg har sett og hørt ham i retten. Han fremstår til tross for åpenbar tildekning som en meget syk mann. Michael Setsaas

Kommentar fra psykoaktiv kl. 12.22

Nå sier Husby at det er veldig usikkert om antipsykotisk medisiner virker mot vrangforestillinger på individplan. Det er i sterk motsetning til det som generelt blir hevdet av helsevesenet i sin alminnelighet, at psykofarmaka er fantastisk, og alltid helbreder. Det er jo fint at sannheten om dette kommer ut.

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.22

Psykoaktiv: Antipsykotiske medisiner hjelper meget godt hvis vi ser på gruppenivå, det vil si et stort antall pasienter. Men på individnivå er det store forskjeller. Spesielt tilstanden paranoid schizofreni responderer ofte dårlig på disse medisinene. Men poenget er altså at de individuelle variasjonene er meget store. Michael Setsaas

Kommentar fra Jahn kl. 12.20

En soldat i krig eller en jihadist i terrorangrep handler under enten militær eller religiøs kommando. Dette er erstattet hos Breivik av noe som ikke finnes annet i hans eget hode, og dermed er han uten rett til å bli regnet som tilregnelig. Er det slik disse sakkyndige tenker?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.20

Jahn: Siden dette bare finnes i hans eget hod må det vurderes som en klar vrangforestilling. Han er borgerkrig, skal frelse verden, er opphøyet til hersker over liv og død, definerer selv samfunnets A, B, C og D -fiender osv. Men det er den samlede vurderingen som avgjør om vi mener at dette er psykose eller ikke. I neste omgang skal retten avgjøre om dette skal kvalifisere utilregnelighet. Michael Setsaas

Kommentar fra Inger kl. 12.17

Vad säger att en "terrorist" inte handlar under påverkan av psykisk sjukdom? Har det någonsin bevisats att det inte är så? Det kanske är ett ställningstagande hela världen måste ta ställning till, i den tid vi lever i nu och så som sker runt om oss i världen ...? Ni har kanske chansen nu med denna situation att ta det steget. Stora stora frågor i en liten värld men så viktiga att finna ut svar på av mänskligheten!

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.17

Inger, du har et meget godt poeng. Jeg tror nok at mange terrorister er mer eller mindre psykisk syk eventuelt i tillegg til en eller annen politisk eller religiøs overbevisning. Psykiatrien vil alltid være i endring og slike aspekter må vi ta inn over oss i vurderingene efter alvorlige terrorhandlinger også. Michael Setsaas

Kommentar fra Espen S kl. 12.15

Hei. de fleste som skyter og dreper flere i såkalte "raid", skyter som oftest seg selv til slutt fordi de vet hvor veldig gale handlingen deres er. At ABB ikke gjorde dette, kan det ha noe for den psyk. diagnosen og si?

Psykiater Michael Setsaas kl. 12.15

Ja, det mener jeg bestemt. Han skulle fullføre et oppdrag og hadde hverken da eller senere noen form for anger. Og i det ligger at det ikke ville anses "nødvendig" å ta sitt eget liv etterpå. Men han fryktet jo å bli drept da! Michael Setsaas