– Det er dommerne som avgjør, heldigvis

SAL 250 (NRK.no) Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener statsadvokatene har misforstått loven når de legger ned påstand om tvungent psykisk helsevern for Anders Behring Breivik.

bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen

KRITISK: Mette Yvonne Larsen sier at flere av hennes klienter er kritiske til at Anders Behring Breivik skal dømmes som utilregnelig.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Jeg mener det ikke er riktig forståelse for verken jussen eller faktum, sa hun kort tid etter at aktorene Svein Holden og Inga Bejer Engh hadde lagt ned påstand om at Breivik er utilregnelig, og dermed må overføres til tvungent psykisk helsevern.

– De er toppjurister

Men når den profilerte strafferettsadvokaten ble bedt om å utdype hva statsadvokatene hadde misforstått, mildnet kritikken en smule.

– Ja..altså..For å si det først. Det er toppjurister hos statsadvokaten og Riksadvokaten. Så hands-off her. Men man gjør seg noen juridiske betraktninger i løpet av ti uker i retten, sier Larsen.

Hun sier at man må tolke hva som ligger i psykosebegrepet før man gjør bevisvurderingen.

– Er det lovgiverviljen at en person med slikt funkjsonsnivå skal anses som utilregnelig?

Hun viser til §44 i straffeloven, og mener funkjsonsnivået bør være betydelig nedsatt for at en person skal kunne falle inn under denne paragrafen.

Holden: – Vi var i tvil

Aktor Svein Holden under aktoratets prosedyre

TVIL: Aktor Svein Holden mener Anders Behring Breivik må dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Foto: Vegard Grøtt / REUTERS / NTB scanpix

Hun er ikke den eneste som tviler på at Breivik virkelig var psykotisk da han tok livet av 77 mennesker den 22. juli i fjor. I sin prosedyre ga også aktor Svein Holden uttrykk for at at han slettes ikke er overbevist om at Breivik var utilregnelig.

– Det er sterke argumenter for at han er tilregnelig, sa Holden.

Men han mener sakkyndigrapporten fra Synne Sørheim og Torgeir Husby, som slår fast at Breivik er psykotisk og paranoid schizofren, sår nok tvil til at påtalemyndigheten må legge ned påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Tre av fire nordmenn mener Anders Behring Breivik bør dømmes til fengsel. Torsdag blir det kjent hvilken straff aktoratet mener Breivik bør få.

NETT-TV: Folk flest vil ha Breivik i fengsel

Tvilens størrelse avgjør

Holden brukte store deler av prosedyren på å lese opp fra til tidligere dommeravgjørelser som slår fast at dersom tvilen er stor nok, skal retten gå ut fra at tiltalte er utilregnelig.

Han viser særlig til en dom fra Høyesterett fra 1979:

«Og selv om konklusjonen viser at de sakkyndige ikke har ansett tiltalte som sinnssyk på gjerningstiden, må tiltalte likevel frifinnes for straff dersom retten – på grunn av premissene i den rettspsykiatriske erklæring eller av andre grunner – finner det tvilsomt om tiltalte var tilregnelig da den straffbare handling ble begått».

Larsen, på sin side, håper dommerne ikke tviler like mye som Holden.

– Det viktigste i dag er at de har vært så klart i tvil. Mine klienter er glade for at saken ligger på et dommerbord som fremstår som så kompetent, sier Larsen.

– Det er dommerne som avgjør, heldigvis.

Delte meninger blant de etterlatte

En fersk meningsmåling fra NRK viser at tre av fire nordmenn mener at Breivik er frisk nok til å dømmes til fengsel.

Men Holden og kollega Inga Bejer Engh står fast på at jussen, ikke folks rettsfølelse, er avgjørende.

Samtidig understreker de koordinerende bistandsadvokatene at det hersker uenighet også blant ofre og pårørende. Mens noen har sterke meninger om at Breivik er tilregnelig, heller andre den andre veien.

– Det er ingen tvil om at det er stor uenighet og forskjellige oppfatninger blant dem, sa Siv Hallgren under pressekonferansen.