Samene må ty til norske forlag

Sametinget har inngått avtale med norske forlag for å få produsert samiske læremidler, sier Silje Muotka.

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget har måttet ta til hjelp norske forlag i tillegg til de samiske, for å få fortgang i læremiddelproduksjonen.

– Det er viktig å verne om de samiske forlagene, sier leder i Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Silje Muotka.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka mener det er viktig å sikre samisk læremiddelproduksjon.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Men hovedsaken er at vi sikrer læremiddelproduksjonen, sier Muotka.

Det store norske forlaget Aschehoug er med i samisk læremiddelproduksjon, og skal i løpet av året gjøre ferdig matematikkverket for hele ungdomstrinnet.

Lederen for det samiske forlaget Čálliid Lágádus, John Trygve Solbakk, sa til NRK i går at norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

– Vi sitter igjen med bare smuler

– Vi får unødige konkurrenter på markedet, la de samiske forlagene konkurrere, og vi har evner til å kjøpe rettigheter fra de norske forlagene, og så får de heller betalt for den rettigheten på behørlig vis, sier Solbakk.

Solbakk er absolutt ikke fornøyd med situasjonen, fordi det etterhvert kan bli slik at de norske forlagene tjener seg enda rikere på samisk bokproduksjon, og de samiske forlagene sitter igjen med bare smuler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reidun Guldal

Reidun Guldal i Aschehoug er klar for å produsere læremidler på samisk.

Foto: Privat

Sametinget har satt av nærmere 19 millioner kroner til læremiddelproduksjon. Dette synes Solbakk er lite, særlig med tanke på at pengene nå går til norske forlag også. Aschehoug planlegger nemlig også å produsere naturfagbøker til ungdomsskoletrinnet.

Hør saken her (på samisk):

Oanehaččat

  • Buhtistit oaggunstákkuid

    Stientjies, Davvi-Trøndelágas, leat buollinčáskadeaddjit dat geat buhtistit olbmuid oaggunstákkuid, maŋŋá luossabivddu. – Dákkár fálaldat buollinčáskadeddjiid bealis galggašii miehtá Norgga, oaivvilda guolásteaddji geainna NRK lea háleštan. Ikte rahppui Stientjie-johka almmolaš bivdui, maŋŋá go lea logi jagi leamaš bivdogielddus čázádagas, gyrodactylus salaris-nammasaš dihki geažil. Johka galgá leat gyrokeahttá dál, ja danin lea johka rahppon luossabivdui.

    Brannmann desinfiserer fiskeutstyr
    Foto: Tor Bjørklund Larsen / Privat
  • Politiijjat: «Fishy business»

    Tuiskalaš bissehuvvui Norgga ja Suoma riikkarájás, Geađgeluobbalis, eske beaivit. Tuiskalaš vikkai njagahit 39 kg guoli rájá badjel. Dahkamuša dihtii ferte sáhkkocelkosa máksit. Nu dieđihit Oarje-Finnmárkku politiijat.

På forsiden av NRK Sápmi nå