Samene må ty til norske forlag

Sametinget har inngått avtale med norske forlag for å få produsert samiske læremidler, sier Silje Muotka.

Samiske bøker
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametinget har måttet ta til hjelp norske forlag i tillegg til de samiske, for å få fortgang i læremiddelproduksjonen.

– Det er viktig å verne om de samiske forlagene, sier leder i Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomite Silje Muotka.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Silje Karine Muotka

Silje Karine Muotka mener det er viktig å sikre samisk læremiddelproduksjon.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Men hovedsaken er at vi sikrer læremiddelproduksjonen, sier Muotka.

Det store norske forlaget Aschehoug er med i samisk læremiddelproduksjon, og skal i løpet av året gjøre ferdig matematikkverket for hele ungdomstrinnet.

Lederen for det samiske forlaget Čálliid Lágádus, John Trygve Solbakk, sa til NRK i går at norsk forlagsvirksomhet kan være ødeleggende for samisk kompetanseoppbygging.

– Vi sitter igjen med bare smuler

– Vi får unødige konkurrenter på markedet, la de samiske forlagene konkurrere, og vi har evner til å kjøpe rettigheter fra de norske forlagene, og så får de heller betalt for den rettigheten på behørlig vis, sier Solbakk.

Solbakk er absolutt ikke fornøyd med situasjonen, fordi det etterhvert kan bli slik at de norske forlagene tjener seg enda rikere på samisk bokproduksjon, og de samiske forlagene sitter igjen med bare smuler.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reidun Guldal

Reidun Guldal i Aschehoug er klar for å produsere læremidler på samisk.

Foto: Privat

Sametinget har satt av nærmere 19 millioner kroner til læremiddelproduksjon. Dette synes Solbakk er lite, særlig med tanke på at pengene nå går til norske forlag også. Aschehoug planlegger nemlig også å produsere naturfagbøker til ungdomsskoletrinnet.

Hør saken her (på samisk):

Oanehaččat

  • Ohcagohtet spesiálabeatnagiiguin

    Jus otne eai fáhte guovžža mii lea mannan báhčasiidda Suovvejogaleagis Unjárggas, de ohcan ihttá rájes joatkašuvvá beatnagiin mat leat erenoamážit hárjehallan gávdnat guovžžaid. Dassážii geavahit guovllu beatnagiid. Ohcan joatkašuvvá dassážii go guovža lea goddon. Dan muitala Norgga luonddubearráigeahču ovddasteaddji Magne Aasheim.

  • Doaivu ruđaid ođđa deanošaldái

    Ođđa Deanušaldi huksenbarggut berrejit álggahuvvot jo boahtte jagi. Dan oaivvilda Finnmárkku Olgešbellodaga Stuorradiggeáirras Frank Bakke Jensen. Jus nu galgá leat vejolaš, de ferte ráđđehus juolludit ruđa huksenbargguide boahttejagi stáhtabušeahtas. Deanu sátnejođiheaddji lohká iežas behttot garrasit jus nu ii geava. Dan čállá Ságat aviisa. Ođđa Deanošaldi lea juo fátmastuvvon Norgga Johtolatplánii, ja lea rehkenastojuvvon máksit sullii 300 miljovnna kruvnnu.

På forsiden av NRK Sápmi nå