Rent fysiologisk er man best rustet til å få barn når man er 15-16 år. Da er nesten hvert eneste egg fruktbart.

Som 35- eller 40-åring er kvinner langt mindre fertile, men her er det store forskjeller fra kvinne til kvinne.

Ifølge en ny amerikansk undersøkelse kan noe av forklaringen rett og slett ligge i hvilken blodtype du har, skriver BBC.

Vanlig blodtype gir færre egg

Ifølge studien er blodtypen «0» knyttet til lavere fertilitet hos kvinner som nærmer seg 40.

Forskerne ved Albert Einstein College of Medicine i New York og Yale University har studert 560 kvinner som gjennomgår fertilitetsbehandling. Kvinnene hadde en gjennomsnittsalder på 35.

De fant at kvinnene med blodtype «0» hadde kjemiske markører som kan knyttes til et lavt antall egg. Men hvorfor det er slik, vet de ikke.

I Norge har rundt 40 prosent av befolkningen blodtype «0».

Høyere hormonnivåer

Forskerne har sett på nivået av et eggstokkstimulerende hormon hos den enkelte kvinne.

Høye nivåer av dette hormonet er regnet som en indikator på at eggreservene forsvinner raskere enn gjennomsnittet.

Kvinner med blodtype «0» viste seg da å ha en tendens til høye nivåer av hormonet, mens kvinner med blodtype A gjerne hadde lave nivåer av det samme stoffet.

- Alder fortsatt viktigst

Dr. Edward Nejat, som har ledet studien, understreker at det fortsatt er kvinnens alder som har størst innvirkning på hvorvidt hun kan bli gravid eller ikke.

- FSH-hormonet gir oss en pekepinn på kvaliteten og kvantiteten på en kvinnes egg, forklarer han.

Han presiserer overfor BBC at det er behov for flere og større studier både for å bekrefte funnene og for å finne ut om blodtype også kan ha betydning for kvinner uten fertilitetsproblemer.