Hopp til innhold

Tarmbakterier renner fortsatt inn gjennom sprekker i taket på høydebassenget

Flere tusen syke, over 70 til sykehus og to dødsfall som etterforskes av politiet. Her er det du trenger å vite om sykdomsutbruddet på Askøy.

Bård Espelid i høgdebassenget på Øvre Kleppe

SPREKKER I TAKET: Varaordfører Bård Espelid på befaring inne i høydebassenget, der det er funnet gjennomtrengende sprekker i taket.

Foto: Ingvild Ulset / NRK

Mandag 8. juli viser resultatet av nye prøver tatt fra sprekkene i taket på høydebasseng 168 på Øvre Kleppe fortsatt tilsig av både E. coli og tarmbakterier.

– Vi har tatt prøver av vann som trenger inn gjennom sprekker. De viser at vannet blir infisert av bakterier på veien fra utsiden og inn, sier varaordfører Bård Espelid.

Det trengs større vannvolum for å kunne påvise campylobacter enn det som har kommet inn gjennom sprekkene de siste dagene. Kommunen kan dermed ikke konkludere med om det er de samme tarmbakteriene som kommer inn nå, som dem som forårsaket sykdomsutbruddet.

Det infiserte høydebassenget på Øvre Kleppe Askøy

STORT UTBRUDD: Drikkevannet på søndre del av Askøy gjorde over 2000 personer syke. Rundt 15.000 er rammet av kokevarsel. Smitteutbruddet stammer fra dette høydebassenget på Øvre Kleppe.

Foto: Valentina Baisotti / NRK

Minst 2000 syke

En SMS-undersøkelse fra Askøy kommune og Folkehelseinstituttet (FHI), viser at like over 2000 personer ble syke av smitteutbruddet i drikkevannet.

– Estimatet på 2000 syke er således å regne som et relativt sikkert minimumstall for antall rammede, skriver kommunen i en pressemelding.

SMS-undersøkelsen ble sendt ut med unike lenker til innbyggerne, slik at kommunen og FHI kunne se hvordan smitteutbruddet påvirket beboerne i ulike boligområder.

Undersøkelsen viser at boligområdene nærmest høydebassenget på Øvre Kleppe, også var der flest ble syke. Her var angrepsraten på mellom 42 og 55 prosent.

I øvrige boligområder som får vann fra Kleppe vannverk ble ca. 15 prosent syke.

Drikkevannsskandalen på Askøy har vekket oppsikt langt utover kommunens grenser.

Det hele begynte med et kokevarsel torsdag 6. juni, etter at titalls personer hadde fått diaré, feber og magesmerter på Askøy, nord for Bergen.

Her følger de viktigste punktene i det som har skjedd i vannskandalen.

Mer detaljert illustrasjon av høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy

HØYDEBASSENGET: Denne illustrasjonen forklarer en av teoriene Askøy kommune har om hva som har forårsaket smitten i drikkevannet. Sprekker i fjellet kan ha ført forurenset vann inn i høydebassenget. Men det blir svært vanskelig å finne den nøyaktige smittekilden.

Grafikk: Morten Skramstad

Sykdomsforløpet

 • Torsdag 7 juni ble det kjent at flere sør på Askøy hadde blitt syke, og at drikkevannet i området var hovedmistenkt. Dagen etter var 18 innlagt på sykehus. Over 50 hadde vært hos legevakten.
 • Samtidig ble det kjent at en ett år gammel gutt fra Askøy døde av tarminfeksjon samme uken. Fortsatt er det ikke klart om dødsfallet henger sammen med utbruddet.
 • Fylkeslegen i Vestland har allerede åpnet tilsynssak. Samtidig undersøker politiet om kommunen skal etterforskes for miljøkriminalitet.
 • Analyser fra Haukeland sjukehus slo fast at de innlagte hadde bakterien Campylobacter. Tirsdag ble det kjent at den samme bakterien er i drikkevannet. Bakterien kommer fra avføring.
 • 7. juni stenges høydebassenget på Øvre Kleppe stenges for godt
 • Onsdag 12. juni ble avføringsprøver testet for å finne ut om det kommer fra mennesker eller dyr.
 • Samme dag døde en 72 år gammel kvinne på Haukeland sykehus.
Bård Espelid, varaordfører på Askøy

BEKLAGET: Politiet etterforsker om det forurensede drikkevannet har forårsaket to dødsfall. – Tankene våre går til de pårørende. Ord blir fattige, sa varaordfører Bård Espelid da det andre dødsfallet ble kjent.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Jakten på smittekilden

 • Ansatte i kommunen sjekket om flaggermus kan ha tatt seg inn i det høydebassenget på Øvre Kleppe, men fant verken dyr eller kadaver under inspeksjonen.
 • Mer nøyaktige vannprøver fra høydebassenget viser at avføringen høyst sannsynlig kommer fra dyr, og ikke mennesker. 13. juni ble det funnet avføring fra hjort og hund på toppen av høydebassenget. Teorien om at smitten kan ha trengt inn i høydebassenget gjennom sprekker i fjellet styrkes.
 • 17. juni er den foreløpige obduksjonsrapporten på den avdøde ettåringen klar. Den viser at gutten døde av blodforgiftning, forårsaket av streptokokker. Det forurensede drikkevannet kan ha medvirket til å forverre guttens tilstand.
 • Samme dag forteller legevakten på Askøy om hvordan de oppdaget smitteutbruddet. – Unge og friske voksne var så syke at de ikke klarte å gå selv, fortalte lege Christina Gulla til NRK.
 • Politiet har fastslått at kommunen brøt loven, og flere ansatte har vært inne til avhør. Politiet vil ha svar på om kontrollrutinene har vært gode nok og vurderer å bøtelegge kommunen gjennom foretaksstraff.
 • Fredag 21. juni startet kommunen med tømmingen av høydebassenget på Øvre Kleppe. Mandag 24. juni tok geologer seg inn i høydebassenget for å studere sprekker i fjellet.
 • Mandag 24. juni og tirsdag 25. juni ble det holdt åpne folkemøter for innbyggerne på Askøy.
Døren til høydebassenget på Askøy

KILDEN: Det er gjort flere undersøkelser i høydebassenget på Øvre Kleppe. No er bassenget tømt og stengt for godt.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Prøvesvarene kommer

 • Samme mandag bekrefter kommunen at de har funnet tarmbakterier i sprekker i fjellveggen inne i høydebassenget. Igjen styrker det teorien om gjennomgående sprekker kan ha ledet forurenset vann inn til bassenget.
 • Senere samme dag forteller Mattilsynet at det ikke er funnet campylobacter i hjorte- og hundemøkken som ble funnet på toppen av høydebassenget. Til NRK sier Mattilsynet at det vil være svært vanskelig å finne smittekilden.
 • Torsdag 27. juni er den foreløpige obduksjonsrapporten til den avdøde kvinnen (72) klar. Den viser at hun døde av en blodforgiftning som oppsto grunnet campylobacterinfeksjon i tarmen. 72-åringen hadde en alvorlig bakenforliggende lidelse som svekket immunforsvaret hennes.
 • Fredag 28. juni viser analyser fra Nibio at vannet i høydebassenget var forurenset av hestemøkk. Men det er usikkert om denne avføringen er smittekilden.
 • Onsdag 3. juli ble det holdt møte i Matsmittekomiteen, der representanter fra Mattilsynet, Nibio, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet var til stede. Der ble det slått fast at det er svært usikkert hva som er smittekilden, meldte BA. – Det er uvanlig med campylobacter i hesteavføringen, forteller avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til BT. Trolig blir det vanskelig å konkludere med hva som er kilden.
 • Torsdag 4. juli har kommunen fått svar på nye vannprøver fra det gamle høydebassenget. Fra tre steder kommer det inn vann som inneholder E.coli og koliforme bakterier, skriver BA.
Gergely István Horváth fyller vann

MIDLERTIDIG LØSNING: Gergely István Horváth fyller rent vann fra en av vanntankene som er satt ut på skoler i området.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Flere uker med kokepåbud

Inntil 15.000 innbyggere sør på Askøy fikk en ny hverdag etter smitteutbruddet.

Det ble satt ut tanker, hvor askøyværingene kunne hente vann. Flere holdt barn hjemme, selv om skoler og barnehager var åpne.

Det gamle høydebassenget på Øvre Kleppe ble stengt 7. juni og kommer aldri til å åpne igjen. Det nye høydebassenget i området, som ble forsinket grunnet uenigheter med en grunneier, er nå i bruk.

Kommunen fortalte at kokevarselet likevel ville gjelde i flere uker. Onsdag 1. juli fortalte kommunen mer om hva som skal til for at påbudet oppheves.

– I tillegg til å stenge høydebassenget, har drikkevannet fra Kleppe vannverk blitt kloret. Dette er gjort for å fjerne bakterier. Nå må vi vente til all klor er borte ledningsnettet, skriver kommunen i en pressemelding.

Når målingene viser at vannet ikke lenger inneholder klor, skal det tas to serier med positive prøver, som må vise at vannet er bakteriefritt.

– Den siste prøveserien skal utføres som parallelle prøver sammen med Mattilsynet. Det betyr at vi tar 1 prøve på alle prøvepunktene, mens Mattilsynet tar 1 uavhengig prøve på de samme punktene. Disse prøvene skal leveres til to ulike laboratorium, for å få alt sjekket dobbelt opp, for å være trygg på at vannet er trygt, informerer kommunen.

Er prøvene gode, kan kokevarselet oppheves og situasjonen på Askøy er tilbake til det normale.

Politiet gjorde undersøkelser i høydebasseng på Askøy

ETTERFORSKNING: Politiet har også undersøkt høydebassenget ved Øvre Kleppe.

Foto: Leif Rune Løland / NRK