Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Nesseby
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

45,4 %
269 stemmer
20,9 %
124 stemmer
9,0 %
53 stemmer
8,8 %
52 stemmer
8,3 %
49 stemmer
7,6 %
45 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 15 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Samefolkets Parti.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Nesseby kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Som same­kom­mune må Nesseby kjempe imot sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen må si nei til utbyg­ging av industri og vind­kraft i alle områder rein­drifta selv anser som beiter.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Nesseby må være åpen for mer oppdrett i fjorden, selv om det er en viss ulempe for fiskerne.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Nettet av snø­sku­ter­løy­per i Nesseby er fortsatt man­gel­fullt. Det må revi­de­res og utvides.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nesseby bør ikke lenger regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er helt enig i at:

Som same­kom­mune må Nesseby kjempe imot sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er helt enig i at:

Kommunen må si nei til utbyg­ging av industri og vind­kraft i alle områder rein­drifta selv anser som beiter.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Nesseby må være åpen for mer oppdrett i fjorden, selv om det er en viss ulempe for fiskerne.

Senterpartiet er helt enig i at:

Nesseby har forsømt seg på miljø­sida og må gjøre mer for å bli en miljø­kom­mune.

Visste du at ...

Det er  766 stemmeberettigede i Nesseby.
78 %har stemt
Av alle 598 stemmer i Nesseby var 293 forhåndsstemmer, altså
49 %forhåndsstemmer
Av alle 598 stemmer i Nesseby var
6blanke stemmer
I Nesseby stilte
6lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Nesseby
Fylkestingsvalg