Valresultat 2019

Sentrumslista
Kommuneval

Denne lista finst berre iGamvik

Partioppslutning

2,2 %
13 røyster
47,1 %
281 røyster
32,6 %
194 røyster
12,8 %
76 røyster
5,4 %
32 røyster

Kva meiner Sentrumslista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sentrumslista er heilt einig i at:

Gamvik trenger en ny politisk ledelse for å rydde opp, ikke minst i per­so­nal­po­li­tik­ken.

Sentrumslista er heilt einig i at:

Gamvik bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Sentrumslista er heilt einig i at:

Gamvik må sette av mer penger til årlig ved­li­ke­hold av de tre kirkene i kommunen.

Sentrumslista er heilt einig i at:

Gamvik må prio­ri­tere å ansette en miljø­ar­bei­der ved Mehamn skole.

Sentrumslista er heilt einig i at:

Gamvik må sette av egne penger til nærings­fond.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti