Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Gamvik
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

47,1 %
281 stemmer
32,6 %
194 stemmer
12,8 %
76 stemmer
5,4 %
32 stemmer
2,2 %
13 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 13 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Arbeiderpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Nei, de beholder ikke flertallet
Årets valg6 av 13 plasser
Forrige valg7 av 13 plasser
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Sosialistisk Venstreparti var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Gamvik kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Gamvik trenger en ny politisk ledelse for å rydde opp, ikke minst i per­so­nal­po­li­tik­ken.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Gamvik bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kommunen bør prio­ri­tere inntil 10 mil­lio­ner til ny havn i Nord­mann­set.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Gamvik må sette av mer penger til årlig ved­li­ke­hold av de tre kirkene i kommunen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Gamvik må sette av egne penger til nærings­fond.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gamvik trenger en ny politisk ledelse for å rydde opp, ikke minst i per­so­nal­po­li­tik­ken.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gamvik bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gamvik må sette av mer penger til årlig ved­li­ke­hold av de tre kirkene i kommunen.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gamvik må prio­ri­tere å ansette en miljø­ar­bei­der ved Mehamn skole.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gamvik må sette av egne penger til nærings­fond.

Visste du at ...

Det er  931 stemmeberettigede i Gamvik.
64 %har stemt
Av alle 597 stemmer i Gamvik var 198 forhåndsstemmer, altså
33 %forhåndsstemmer
Av alle 597 stemmer i Gamvik var
1blank stemme
I Gamvik stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Gamvik
Fylkestingsvalg