Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Lebesby
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

45,2 %
323 stemmer
26,4 %
189 stemmer
10,6 %
76 stemmer
9,9 %
71 stemmer
7,8 %
56 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Lebesby kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Lebesby må si nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Lebesby bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Lebesby må si ja til mer lakse­opp­drett uten krav til null­ut­slipp.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kommunen må øke låne­gjel­den for å total­re­no­vere og bygge ut Kjølle­fjord skole.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Lebesby må si nei til vind­kraft nord for Rást­tegáisá, uten å vente på kon­se­kvens­ut­red­nin­gen.

Senterpartiet er helt enig i at:

Lebesby bør ikke regne barne­trygd som inntekt når kommunen fast­set­ter sosial­støt­ten.

Senterpartiet er helt enig i at:

Lebesby må satse mer på å effek­ti­vi­sere offent­lig sektor og heve kom­pe­tan­sen.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Kommunen må bygge hur­tig­la­de­sta­sjon for elbiler og ta kost­na­den med ved­li­ke­hol­det.

Senterpartiet er helt enig i at:

Planene om nytt 25 meters basseng Kjølle­fjord bør legges på vent.

Visste du at ...

Det er  1 056 stemmeberettigede i Lebesby.
69 %har stemt
Av alle 718 stemmer i Lebesby var 368 forhåndsstemmer, altså
51 %forhåndsstemmer
Av alle 718 stemmer i Lebesby var
3blanke stemmer
I Lebesby stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Lebesby
Fylkestingsvalg