Valresultat 2019

Gratangen Fellespolitiske Liste
Kommuneval

Denne lista finst berre iGratangen

Partioppslutning

19,2 %
109 røyster
46,2 %
262 røyster
23,3 %
132 røyster
11,3 %
64 røyster

Kva meiner Gratangen Fellespolitiske Liste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Gratangen Fellespolitiske Liste er heilt ueinig i at:

Det kan bli aktuelt for Gra­tan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Gratangen Fellespolitiske Liste er heilt einig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er OK med nye anlegg i Gra­tan­gen.

Gratangen Fellespolitiske Liste er heilt ueinig i at:

Gra­tan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Gratangen Fellespolitiske Liste er heilt ueinig i at:

Ny brann­sta­sjon bør vurderes lagt til Gra­tangs­botn hvis det er bil­li­gere enn på Årstein.

Gratangen Fellespolitiske Liste er heilt ueinig i at:

Gra­tan­gen kommune bør fort­sette med å drive tre barne­ha­ger.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti