Valgresultat 2019

Troms og Finnmark

Gratangen
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

46,2 %
262 stemmer
23,3 %
132 stemmer
19,2 %
109 stemmer
11,3 %
64 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 15 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Gratangen kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Det kan bli aktuelt for Gra­tan­gen å vurdere sam­men­slå­ing med andre kommuner.

Senterpartiet er helt uenig i at:

De negative kon­se­kven­sene fra oppdrett er så små at det er OK med nye anlegg i Gra­tan­gen.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Gra­tan­gen kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Ny brann­sta­sjon bør vurderes lagt til Gra­tangs­botn hvis det er bil­li­gere enn på Årstein.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gra­tan­gen kommune bør fort­sette med å drive tre barne­ha­ger.

Visste du at ...

Det er  893 stemmeberettigede i Gratangen.
65 %har stemt
Av alle 578 stemmer i Gratangen var 174 forhåndsstemmer, altså
30 %forhåndsstemmer
Av alle 578 stemmer i Gratangen var
11blanke stemmer
I Gratangen stilte
4lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Gratangen
Fylkestingsvalg