Valresultat 2019

Trøndelag

Tydal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

69,2 %
350 røyster
30,8 %
156 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Senterpartiet på fleirtalet?

Får Senterpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Ja, dei held på fleirtalet.
Årets val12 av 17 plassar
Førre val12 av 17 plassar
  • SP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Tydal kommune. Arbeidarpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Tydal bør åpne for kom­mune­sam­men­slå­ing.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tydal kommune bør klare seg øko­no­misk uten inn­fø­ring av eien­doms­skattboliger og fri­tids­bo­li­ger.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tydal kommune skal ha godt utbygd bered­skap, ikke minstambu­lanse­tje­neste i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Tydal kommune skal ha godt utbygd bered­skap, ikke minstambu­lanse­tje­neste i kommunen.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Tydal bør innføre redusert husleie i kom­mu­nale lei­lig­he­ter for ungdom mellom 16 og 26 år.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Tydal bør prio­ri­tere nærings­livs­etab­le­rin­ger mer, selv om det kan gå ut over andre oppgaver.

Visste du at ...

Det er  657 røysteføre i Tydal.
79 %har røysta
Av alle 515 røyster i Tydal var 203 røyster, altså
39 %førehandsrøyster
Av alle 515 røyster i Tydal var
9blanke røyster
I Tydal stilte
2lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Tydal
Fylkestingsval