Valresultat 2019

Røros

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,1 %
339 røyster
18,7 %
166 røyster
18,5 %
165 røyster
12,2 %
109 røyster
7,1 %
63 røyster
3,3 %
29 røyster
2,1 %
19 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval