Valresultat 2019

Vestland

Luster
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

51,3 %
1528 røyster
24,5 %
730 røyster
10,6 %
315 røyster
5,2 %
154 røyster
4,3 %
127 røyster
4,2 %
124 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 25 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Held Senterpartiet på fleirtalet?

Får Senterpartiet over halvparten av plassane i kommunestyret?

Ja, dei held på fleirtalet.
Årets val13 av 25 plassar
Førre val13 av 25 plassar
  • SP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret må parti få fleirtal i salen.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Luster kommune. Høgre har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Luster bør fjernast.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør leggast ned små­sku­lar i Luster.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Familien bør sjølvbestemme kva skule borna deira skal gå på i Luster.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Luster bør vurdere å slå seg saman med nye Sogndal kommune.

Høgre er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten på bustadar i Luster bør fjernast.

Høgre er heilt einig i at:

Det bør leggast ned små­sku­lar i Luster.

Høgre er heilt einig i at:

Familien bør sjølvbestemme kva skule borna deira skal gå på i Luster.

Høgre er heilt einig i at:

Vi bør kunne ofre matjord for å byggje nye bustadar i Luster.

Visste du at ...

Det er  4 037 røysteføre i Luster.
75 %har røysta
Av alle 2 997 røyster i Luster var 861 røyster, altså
29 %førehandsrøyster
Av alle 2 997 røyster i Luster var
19blanke røyster
I Luster stilte
6lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Luster
Fylkestingsval