Valresultat 2019

Askøy

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

18,6 %
860 røyster
16,2 %
748 røyster
15,2 %
702 røyster
12,5 %
579 røyster
9,1 %
423 røyster
6,4 %
294 røyster
4,7 %
217 røyster
4,6 %
213 røyster
3,7 %
170 røyster
3,6 %
166 røyster
3,4 %
157 røyster
2,1 %
99 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval