Valresultat 2019

Nannestad

Preståsen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,0 %
377 røyster
23,6 %
306 røyster
11,9 %
154 røyster
10,9 %
142 røyster
9,2 %
120 røyster
4,2 %
55 røyster
3,8 %
50 røyster
2,8 %
36 røyster
2,4 %
31 røyster
2,2 %
28 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  3 176 røysteføre i Preståsen.
57 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Preståsen
Fylkestingsval