Valresultat 2019

Nannestad

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,9 %
402 røyster
17,0 %
229 røyster
13,6 %
183 røyster
11,5 %
155 røyster
10,9 %
146 røyster
5,3 %
71 røyster
3,5 %
47 røyster
3,2 %
43 røyster
2,9 %
39 røyster
2,2 %
29 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval