Valresultat 2019

Ullensaker

Mogreina
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

38,4 %
224 røyster
25,7 %
150 røyster
13,7 %
80 røyster
8,4 %
49 røyster
4,6 %
27 røyster
2,4 %
14 røyster
2,1 %
12 røyster
2,1 %
12 røyster
1,7 %
10 røyster
1,0 %
6 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 493 røysteføre i Mogreina.
51 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Mogreina
Fylkestingsval