Valresultat 2019

Ullensaker

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,2 %
1458 røyster
28,5 %
1422 røyster
14,7 %
736 røyster
11,0 %
548 røyster
5,1 %
256 røyster
3,9 %
196 røyster
3,1 %
153 røyster
2,2 %
109 røyster
1,8 %
92 røyster
0,4 %
21 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval