Valresultat 2019

Nesodden

Tangen
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

22,1 %
453 røyster
16,7 %
343 røyster
16,2 %
332 røyster
15,3 %
314 røyster
12,4 %
254 røyster
6,8 %
140 røyster
4,8 %
99 røyster
3,9 %
80 røyster
1,7 %
35 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  4 754 røysteføre i Tangen.
79 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Tangen
Fylkestingsval