Valresultat 2019

Nesodden

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

19,1 %
813 røyster
18,5 %
789 røyster
18,4 %
786 røyster
13,4 %
571 røyster
13,2 %
565 røyster
5,3 %
227 røyster
5,3 %
226 røyster
4,7 %
199 røyster
2,1 %
91 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval