Valresultat 2019

Borgerlig fellesliste
Kommuneval

Denne lista finst berre iNesna

Partioppslutning

19,3 %
181 røyster
40,7 %
381 røyster
23,2 %
217 røyster
12,4 %
116 røyster
4,4 %
41 røyster

Kva meiner Borgerlig fellesliste?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Borgerlig fellesliste er heilt einig i at:

Nesna bør si ja til oppdrett i kommunen.

Borgerlig fellesliste er heilt ueinig i at:

Nesna må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Borgerlig fellesliste er heilt einig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti