Valgresultat 2019

Nordland

Nesna
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

40,7 %
381 stemmer
23,2 %
217 stemmer
19,3 %
181 stemmer
12,4 %
116 stemmer
4,4 %
41 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Borgerlig fellesliste var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Miljøpartiet De Grønne.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Nesna kommune. Borgerlig fellesliste har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Nesna bør si ja til oppdrett i kommunen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Borgerlig fellesliste er helt enig i at:

Nesna bør si ja til oppdrett i kommunen.

Borgerlig fellesliste er helt uenig i at:

Nesna må bruke eien­doms­skatt for å møte frem­ti­dens krav for å gjen­nom­føre lov­på­lagte oppgaver.

Borgerlig fellesliste er helt enig i at:

Bust­ne­s­lia, og Sjon­fjel­let må prio­ri­te­res som trans­port­kor­ri­dor.

Visste du at ...

Det er  1 381 stemmeberettigede i Nesna.
69 %har stemt
Av alle 944 stemmer i Nesna var 328 forhåndsstemmer, altså
35 %forhåndsstemmer
Av alle 944 stemmer i Nesna var
8blanke stemmer
I Nesna stilte
5lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Nesna
Fylkestingsvalg