Valresultat 2019

Nordland

Hemnes
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

25,1 %
609 røyster
25,1 %
607 røyster
18,0 %
435 røyster
11,4 %
275 røyster
7,0 %
170 røyster
5,8 %
141 røyster
4,4 %
107 røyster
1,7 %
41 røyster
1,0 %
24 røyster
0,5 %
13 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 23 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Sosialdemokratene Hemnes.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Hemnes kommune. Sosialdemokratene Hemnes har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sosialdemokratene Hemnes er heilt einig i at:

Hemnes kommune bør jobbe for et inter­kom­mu­nalt løype­nett for snø­sku­tere.

Sosialdemokratene Hemnes er heilt einig i at:

Skole­struk­tu­ren i Hemnes må opp­rett­hol­des som i dag.

Sosialdemokratene Hemnes er heilt ueinig i at:

Kom­mu­nene Hemnes, Lurøy, Træna, Nesna, og Rana bør på sikt bli en stor kommune.

Visste du at ...

Det er  3 591 røysteføre i Hemnes.
69 %har røysta
Av alle 2 453 røyster i Hemnes var 618 røyster, altså
25 %førehandsrøyster
Av alle 2 453 røyster i Hemnes var
31blanke røyster
I Hemnes stilte
10lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Hemnes
Fylkestingsval