Valresultat 2019

Nordmørslista i Aure
Kommuneval

Denne lista finst berre iAure

Partioppslutning

12,1 %
244 røyster
32,7 %
657 røyster
29,1 %
585 røyster
15,0 %
301 røyster
5,2 %
105 røyster
3,6 %
73 røyster
2,2 %
45 røyster

Kva meiner Nordmørslista i Aure?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Nordmørslista i Aure er heilt ueinig i at:

Aure kommune bør si ja til det plan­lagte vind­kraft­an­leg­get på Skards­øya.

Nordmørslista i Aure er heilt einig i at:

Aure kommune bør søke om få bli en del av Trøn­de­lag innen fire år.

Nordmørslista i Aure er heilt ueinig i at:

Aure kommune bør bare ha en ung­doms­skole fordi utgif­tene til ved­li­ke­hold er for store.

Nordmørslista i Aure er heilt einig i at:

Aure har vært for passive i å støtte bedrif­ter som kan utnytte ledig kapa­si­tet på Tjeld­berg­od­den.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti