Valresultat 2019

Folkelista for Hareid kommune
Kommuneval

Denne lista finst berre iHareid

Partioppslutning

25,1 %
623 røyster
31,3 %
777 røyster
15,8 %
393 røyster
12,2 %
302 røyster
9,7 %
240 røyster
5,9 %
147 røyster

Kva meiner Folkelista for Hareid kommune?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Folkelista for Hareid kommune er heilt ueinig i at:

Hareid bør vurdere å endre på skule­struk­tu­ren for å frigjere pengar til andre formål.

Folkelista for Hareid kommune er heilt ueinig i at:

Kom­mune­sa­man­slå­ing er berre aktuelt for Hareid om det gjeld heile ytre søre Sunnmøre.

Folkelista for Hareid kommune er heilt einig i at:

Det er feil bruk av kom­mu­nale kroner å opp­ar­beide Hol­stad­fel­tet til bustader.

Folkelista for Hareid kommune er heilt ueinig i at:

Hareid bør ikkje redusereeige­doms­skat­ten dei neste fire åra på grunn av store inves­te­rin­gar.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti