2019 VÁLGABOHTOSAT

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Nes - Akershus

Bellodatjienat

5,9 %
630 jienat
34,4 %
3664 jienat
21,6 %
2300 jienat
12,5 %
1330 jienat
12,2 %
1295 jienat
5,3 %
563 jienat
3,0 %
316 jienat
2,6 %
272 jienat
2,1 %
225 jienat
0,6 %
63 jienat

Maid oaivvilda Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Sju etasjer blir for høyt på Årnes.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Grende­sko­len Framtun må legges ned.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er fint om elevene i Nes kan få gå på privat ung­doms­kole.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Nes må holde fast ved planene for E16 gjennom Vormsund.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Hus­ei­erne i Nes må få slippe eien­doms­skatt.

Fellesliste SV - Sosialistisk Venstreparti og Rødt ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Private sel­ska­per bør få drive eldre­om­sorg i Nes.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid