Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Sunndal
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

40,8 %
1592 stemmer
22,1 %
861 stemmer
11,4 %
444 stemmer
9,1 %
356 stemmer
8,1 %
318 stemmer
3,1 %
122 stemmer
2,8 %
109 stemmer
2,6 %
101 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 27 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Beholder Arbeiderpartiet flertallet?

Ved forrige kommunevalg fikk Arbeiderpartiet rent flertall. Får de over halvparten av plassene i år også?

Nei, de beholder ikke flertallet
Årets valg11 av 27 plasser
Forrige valg15 av 27 plasser
  • AP

For å få gjennomslag for saker i kommunestyret, må partier få flertall i salen.

Plassen det var tøffest kamp om

Høyre var veldig nær å vinne et mandat fra Kristelig Folkeparti.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Sunndal kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Det må bygges en ny sen­trums­barne­hage i Sunndal i løpet av de neste fire årene.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Beta­lings­sat­sene for SFO i Sunndal skal ikke økes, og fortsatt ligge under lands­gjen­nom­snit­tet.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kommunen bør for­handle med Surnadal om kom­mune­sa­man­slå­ing før Todals­fjord­pro­sjek­tet er bygd.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Sunndal kommune må oppheve regelen om ett inntak i barne­hage­året og ta inn barn fort­lø­pende.

Senterpartiet er helt enig i at:

Det må bygges en ny sen­trums­barne­hage i Sunndal i løpet av de neste fire årene.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Sunndal kommune må vurdere om opp­vekst­sen­te­ret på Gjøra er liv laga når elev­tal­let går ned.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Skolene i Sunndal bør vere lekse­frie.

Visste du at ...

Det er  5 697 stemmeberettigede i Sunndal.
69 %har stemt
Av alle 3 918 stemmer i Sunndal var 1 124 forhåndsstemmer, altså
29 %forhåndsstemmer
Av alle 3 918 stemmer i Sunndal var
15blanke stemmer
I Sunndal stilte
8lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Sunndal
Fylkestingsvalg