Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Gjemnes
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

49,8 %
652 stemmer
15,2 %
199 stemmer
11,6 %
152 stemmer
8,3 %
108 stemmer
7,0 %
91 stemmer
6,0 %
79 stemmer
2,1 %
28 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 17 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Sosialistisk Venstreparti var veldig nær å vinne et mandat fra Senterpartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har flest stemmer og øker mest i Gjemnes kommune. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Gjemnes kommune vil ikke være bære­kraf­tig som egen kommune i frem­ti­den.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Eien­doms­skat­tenboliger i Gjemnes bør kuttes til under fire promille de neste fire årene.

Senterpartiet er helt enig i at:

Gjemnes kommune bør samle alle tje­nes­tene innenfor helse- og omsorg i ett helsehus.

Senterpartiet er helt uenig i at:

De kom­mu­nale grende­ut­val­gene i Gjemnes kommune bør gjen­opp­ret­tes.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Gjemnes kommune bør arbeide for å få pas­sa­sjer­båt­for­bin­delse mellom Angvika og Tingvoll.

Visste du at ...

Det er  2 065 stemmeberettigede i Gjemnes.
65 %har stemt
Av alle 1 318 stemmer i Gjemnes var 462 forhåndsstemmer, altså
35 %forhåndsstemmer
Av alle 1 318 stemmer i Gjemnes var
9blanke stemmer
I Gjemnes stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Gjemnes
Fylkestingsvalg