Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Aukra
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

23,4 %
426 stemmer
21,2 %
385 stemmer
19,9 %
361 stemmer
17,3 %
315 stemmer
6,4 %
117 stemmer
6,2 %
112 stemmer
5,6 %
102 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 21 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Venstre var veldig nær å vinne et mandat fra Arbeiderpartiet.

Hva mener partiene?

Høyre har fått flest stemmer i Aukra kommune. Senterpartiet har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Høyre er helt enig i at:

Aukra kommune har råd til å tilsette ein skule­psy­ko­log og ein helse­sjuke­pleiar i 100 prosent stilling.

Høyre er helt enig i at:

Alle kom­mu­nale bilar i Aukra bør vere el-bilar innan få år.

Høyre er helt enig i at:

Aukra kommune må garan­tere at alle dei vedtatte lær­ling­plas­sane blir tatt i bruk.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Aukra bør for­handle med Molde om saman­slå­ing viss fast­lands­sam­ban­det Møre­ak­sen blir bygd.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Aukra bør tilby to løns­trinn meir enn tariffen til jobb­sø­ka­rar innan omsorg og utdan­ning.

Visste du at ...

Det er  2 750 stemmeberettigede i Aukra.
67 %har stemt
Av alle 1 833 stemmer i Aukra var 594 forhåndsstemmer, altså
32 %forhåndsstemmer
Av alle 1 833 stemmer i Aukra var
15blanke stemmer
I Aukra stilte
7lister til valg

Se resultat for nabokommunene

Aukra
Fylkestingsvalg