Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Vestnes
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

31,2 %
993 stemmer
15,1 %
482 stemmer
13,8 %
439 stemmer
11,8 %
375 stemmer
9,5 %
304 stemmer
8,3 %
265 stemmer
6,0 %
191 stemmer
4,2 %
135 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 23 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Senterpartiet var nærmest å vinne et mandat, som ville ha kommet fra Fremskrittspartiet.

Hva mener partiene?

Senterpartiet har fått flest stemmer i Vestnes kommune. Sosialistisk Venstreparti har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er helt uenig i at:

Vestnes kommune vil ikke være bære­kraf­tig som egen kommune i frem­ti­den.

Senterpartiet er helt uenig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes som alter­na­tiv til Møre­ak­sen for kryssing av Roms­dals­fjor­den.

Senterpartiet er helt enig i at:

Vestnes kommune bør ha som mål å ha lengre åpnings­ti­der i barne­ha­gene.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Vestnes kommune bør ikke opp­rett­holde barne­sko­lene i Fiksdal og Tres­fjord.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Vestnes kommune vil ikke være bære­kraf­tig som egen kommune i frem­ti­den.

Sosialistisk Venstreparti er helt enig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes som alter­na­tiv til Møre­ak­sen for kryssing av Roms­dals­fjor­den.

Sosialistisk Venstreparti er helt uenig i at:

Vestnes kommune bør ha som mål å ha lengre åpnings­ti­der i barne­ha­gene.

Visste du at ...

Det er  5 220 stemmeberettigede i Vestnes.
62 %har stemt
Av alle 3 209 stemmer i Vestnes var 842 forhåndsstemmer, altså
26 %forhåndsstemmer
Av alle 3 209 stemmer i Vestnes var
25blanke stemmer
I Vestnes stilte
8lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Vestnes
Fylkestingsvalg