NRK Meny
Normal

Visste ikke at lakselus overlever kjemisk behandling

I over 20 år har det vært kjent at lakselusa overlever behandling med hydrogenperoksid. Likevel sier brønnbåtnæringa at dette var ukjent for dem inntil nylig.

Brønnbåt ved en mære.

Forskning viser at 80 prosent av lusa overlever behandling med hydrogenperoksid.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Allerede i 1994 ble det påvist offentlig i Norge at lakselusa bare blir svimeslått av hydrogenperoksidbehandling, og siden fulgte nye advarsler fra forskere.

– Vår kjennskap til hydrogenperoksid var at den tok livet av lusa og at den i hvert fall ikke ble i stand til å re-infisere, sier imidlertid styreleder i Brønnbåteiernes forening, Jan Harald Hauvik.

– Det trodde vi i alle fall frem til 2011. Hvor mye lenger enkeltfartøy eller brønnbåtsektoren har trodd på det, tør jeg ikke si.

Avlusinga har i stor grad gått ut på å flytte lusa fra oppdrettsfisken til droppsoner i sjøen. Og selv om brønnbåtnæringa etterhvert har innført filtrering av lusevannet, mangler fortsatt en av fem båter filtrering.

LES: Dumper lakselus som våkner til liv igjen

– 80 prosent av lusa overlever

I år 2000 advarte Legemiddelverket om at lusa ikke dør ved peroksidbehandling, men bare slipper taket. Samtidig ba de om at lus som blir behandlet i brønnbåt destrueres. I 2009 ba Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet om en forskrift om filtrering, og Sjøfartsdirektoratet skrev til Miljødirektoratet om forskeres bekymring over at lusa overlever behandlingen.

Professor i biologi og leder av Lusesenteret ved Universitetet i Bergen, Frank Nilsen, sier kunnskapen om at lusa ikke dør har vært kjent lenge. Forskning viser at 80 prosent av lusa overlever, og raskt er i gang med formering.

– Det ser ut til at eggstrengene som henger på utsiden av lusa dør ved behandlingen, mens eggene som er inni lusa er upåvirket, sier Nilsen.

Oppdrettslaks

En oppdrettslaks kontrolleres før avlusning på en brønnbåt.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

LES: Kan ha dumpet lusemiddel ulovlig

– Veterinærmyndighetenes ansvar

Men næringa har altså fortsatt med avlusning ved dumping av hydrogenperoksid i merder med presenning rundt, eller i brønnbåter som tømmer lusevannet i droppsoner.

– Behandling i merder med presenning gjør at lusa blir i anlegget. Det øker faren for re-smitte, noe som igjen vil kreve flere behandlinger. Med brønnbåt blir lusa fraktet bort fra anlegget og risikoen for re-smitte minimeres, sier Marius Brandal Hansen, som forsket på de ulike metodene til sin masteravhandling i økonomi.

Brandal Hansen sier han så sent som i 2014 møtte folk i oppdrettsnæringa som trodde hydrogenperoksid tok livet av lakselusa.

På spørsmål om det er brønnbåtnæringa eller tilsynsmyndighetene som bør ha ansvaret for å sjekke om lusa er død, svarer styreleder i Brønnbåteiernes forening Jan Harald Hauvik følgende:

– Det må først og fremst være veterinærmyndighetene.

LES: Anmeldte oppdrettsgigant - fikk selv forelegg

Midler mot lakselus (kg aktiv substans)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

azametifos

66

1884

3346

2437

4059

3037

4630

cypermetrin

55

45

49

30

32

88

107

48

232

211

162

deltametrin

17

16

23

29

39

62

61

54

121

136

158

diflubenzuron

-

-

-

-

-

1413

1839

704

1611

3264

5016

emamektin

32

39

60

73

81

41

22

105

36

51

172

teflubenzuron

-

-

-

-

-

2028

1080

26

751

1704

2674

hydrogenperoksid (tonn)

-

-

-

-

-

308

3071

3144

2538

8262

31577