Hopp til innhold

Vindkraftselskap gjør store inngrep i naturen, men har ingen plan for å rydde opp

NVE sier de ikke har tid til å følge opp, til tross for at det har vært et krav om dette siden 2001.

Det bygges vindpark i Harbaksfjellet i Åfjord.

INGEN PLAN: Mange kraftverk i Norge har ikke en egen plan for hvordan de skal reparere naturområdene etter endt drift. Her er et bilde fra Harbaksfjellet.

Foto: Line Harbak

I dag har Norge 36 vindkraftverk med 625 turbiner. Ingen vet hva det vil koste å fjerne kraftverkene og reparere naturinngrepene i disse områdene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier de ikke har hatt kapasitet til å følge opp kravet.

– Her er det armer og bein, og vi har ikke hatt ressurser til å prioritere arbeidet. Vi vil undersøke dette når vi har kapasitet. Da vil det være aktuelt å vurdere sanksjoner der det er nødvendig, sier seksjonssjef i NVE, Arne Olsen.

Seksjonssjef Arne Olsen i NVE

LITE RESSURSER: Seksjonssjef i NVE, Arne Olsen, sier de ikke har hatt tid til å prioritere denne oppgaven.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Uholdbart

I energilovforskriften heter det at vindkraftverkene skal tilbakeføres til naturens opprinnelige tilstand, så langt det lar seg gjøre.

Kravet til garanti og kostnadsanalyse for tilbakeføring av vindkraftanlegg til natur er viktig av flere årsaker. Det gir en pekepinn på hva det vil koste å reparere et vindkraftområde. En slik garanti skal også sikre at kraftverkene tar denne kostnaden.

Juridisk rådgiver i organisasjonen «La Naturen Leve», Vidar Lindefjell, sier det hele er oppsiktsvekkende.

– Dette er i grunn uholdbart. Kravet har vært gjeldende lenge. Hva er det NVE driver med? Det er lite vits med slike krav om man ikke følger opp, sier Lindefjell til NRK.

– Hittil har vi ikke hatt tid til å prioritere slike oppgaver, sier Olsen i NVE.

Vidar Lindefjeld

IKKE IMPONERT: Vidar Lindefjell, i organisasjonen «La Naturen Leve», synes det er spesielt at NVE ikke følger opp egne krav.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

– Vindkraftverkene sitt ansvar

Det er syv vindkraftverk som skulle ha levert en slik garantistillelse etter 2001. Kravet er at de skal gjøre dette etter utgangen av det 12. driftsåret.

For tre av kraftverkene har NVE unnlatt å stille kravet i selve konsesjonen. Olsen er litt uklar på hvorfor det er slik.

– Det dreier seg om prosjekter hvor vi må opprette en dialog for å få orden på situasjonen. Vi må finne løsninger der det ikke er mulighet for en reinvestering, sier han.

I dag er situasjonen slik at det fort kan bli enten kommune eller grunneier som må ta kostnadene ved en eventuell tilbakeføring til naturen.

Olsen i NVE sier ansvaret ligger på vindkraftverkene.

– Det er konsesjonæren sin plikt å passe på at disse vilkårene blir oppfylt. Her kan det bli konkrete sanksjoner til aktuelle selskap.

En elg har falt utfor en skjæring i landskapet der det bygges vindpark

DYREDØDSFALL: Det er ikke bare naturen som blir påvirket av utbyggingen. Her har en elg falt utfor en skjæring i landskapet der det bygges vindpark.

Foto: Sveinulf Vågene

Mener all utbygging bør stoppes

Vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth mener situasjonen er alvorlig.

– Det er ikke riktig av NVE å skylde på utbyggerne. Det er de som har forvaltningsmyndigheten. Jeg mener all utbygging av vindkraft bør stoppes inntil dette er på plass.

– Her er det noen som ikke har gjort jobben sin, sier Lindseth.

NVE: – Vi vil følge opp

NVE har etter publisering av denne artikkelen ønsket å utdype sitt arbeid med oppfølging av tilbakeføring til naturens opprinnelige tilstand:

«I Norge blir konsesjoner til vindkraft gitt med 25 til 30 års varighet. Nedlegging er derfor ikke en problemstilling nå, for ingen norske vindkraftverk har kommet til denne fasen ennå.

Det følger av energilovforskriften at anlegg ikke kan nedlegges uten tillatelse fra NVE. I en slik tillatelse vil det bli stilt krav om en plan som godkjennes av NVE for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt. Dette vil bli fulgt opp ved tilsyn.

Det er i konsesjonene satt vilkår om at konsesjonær innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget skal oversende NVE et konkret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området som sikkerhet for at NVEs krav til nedleggelse blir ivaretatt. De tidligst idriftsatte anleggene har kommet så langt i driftsperioden at dette er aktuelt, og NVE vil følge opp dette.»

Anleggsveier på Geitfjellet i Snillfjord

GEITFJELLET: Geitfjellet vindpark i Snillfjord er ett av seks anlegg selskapet Fosen Vind bygger i Trøndelag – til denne ene parken lages det 42 kilometer vei.

Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold