Ønsker felles regelverk om fosterreduksjon i Norden

St. Olavs Hospital i Trondheim har blitt kontaktet av utenlandske kvinner som ønsker fosterreduksjon.

FOSTERREDUKSJON

Myndighetene har bestemt at dagens abortlov åpner for å redusere antall fostre. Bildet viser tre fostre før to av dem ble tatt bort.

Foto: Christine Svendsen / NRK

– Det er ikke lov med fosterreduksjon av frisk tvilling i Danmark og i en del områder i Sverige, forteller Torbjørn Eggebø som er seksjonsoverlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert intensiv fostermedisin.

Nå har sykehuset blitt kontaktet fra andre land.

Torbjørn Eggebø

Torbjørn Eggen ønsker seg et felles regelverk om fosterreduksjon i Norden.

Foto: Hilde Grande / NRK

– Vi har fått noen få henvendelser fra utenlandske kvinner som har bedt om fosterreduksjon i Norge fordi det er lettere å få gjennomført dette i Norge, forteller Eggebø.

I Norge har det vært rundt 5 fosterreduksjoner årlig, alle basert på medisinsk grunnlag. På grunn av taushetsplikten kan ikke sykehuset opplyse om dette har skjedd på friske foster etter reglene ble endret i februar.

Omstridt inngrep

Å fjerne ett av flere friske foster er omstridt også blant dem som jobber i helsevesenet.

– Det er en vanskelig sak. Det er ulike meninger om dette blant enkeltpersoner, både ved vår avdeling og ellers i landet. Vi har fått et regelverk om dette fra departementet og Helsedirektoratet, vi må forholde oss til dette regelverket, sier Eggebø

Eggen ønsker seg et felles nordisk regelverk.

– Det hadde vært en fordel om vi hadde like retningslinjer for dette i de nordiske landene.

Nytt regelverk

– Lovavdelingen i justisdepartementet bestemte i februar at forsterreduksjon før uke 12, kunne utføres på lik linje med abortlovens regler. Det vil si at kvinnene kan begjære dette ut fra eget ønske, sier Eggebø.

Dette betyr at kvinner nå kan fjerne et friskt tvillingfoster. Før var dette kun tillatt ved medisinske årsaker. Nasjonalt senter for fostermedisin på St. Olavs Hospital i Trondheim er det eneste stedet hvor det utføres fosterreduksjon i Norge.