Leger: – Fritt fram for fosterreduksjon

Legeforeningens etiske organ råder helseminister Bent Høie (H) til å tillate fosterreduksjon på friske foster. – Slik vi forstår abortloven er det fritt frem for fosterreduksjon, sier rådets leder.

FOSTERREDUKSJON

MENER FOSTERREDUKSJON ER TILLATT: Det etiske organet i den norske Legeforeningen mener dagens abortlov åpner for å redusere antall fostre. Bildet viser tre fostre før to av dem ble tatt bort. Fredag sender de sin innstilling til Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Christine Svendsen / NRK

Cathrine er en av flere norske flerling-gravide som har reist utenlands for å fjerne ett eller flere friske fostre.

For over fire år siden ba leger ved Rikshospitalet myndighetene om en avklaring på om fosterreduksjon er lov i Norge eller ikke. Saken har ligget på helsedepartementets bord de tre siste årene, og i februar lovte helseminister Bent Høie at legene skulle få et snarlig svar.

Nå har Rådet for legeetikk kommet med sitt innspill i saken.

– I den grad det er teknisk mulig, er det fritt frem for fosterreduksjon før uke 12, slik vi forstår abortloven. Etter grensen for selvbestemt abort må ønsker om fosterreduksjon behandles på samme måte som andre abortønsker, sier leder Svein Aarseth.

Det vil si at gravide som bærer på flere fostre får rett til å fjerne ett eller flere av dem, hvis de ønsker det selv. Etter uke 12 må spørsmålet bli behandlet i en abortnemnd.

– Det er kvinnens ønsker eller behov som må styre dette, sier Aarseth.

– Vi ser ikke på det å ta bort levedyktige fostre som noe ønskelig, men samtidig så er det for det beste noen ganger. Og det må vi bare respektere.

BAKGRUNN: Full forvirring i sykehus-norge

Hvem skal velges?

FOSTERREDUKSJON

MENER KVINNENE MÅ FÅ BESTEMME: Leder for etisk organ i Legeforeningen Svein Aarseth.

Foto: Christine Svendsen / NRK

I et brev Rådet for legeetikk har sendt til Helsedirektoratet, lister de opp flere etiske problemstillinger i forbindelse med inngrepet.

– Fosterreduksjon innebærer mulighet for seleksjon, for eksempel på bakgrunn av kjønn. Det er risiko for at gjenværende fostre spontanaborter eller skader mors helse på kort og lang sikt

Helsepersonell i Danmark har gjort fosterreduksjoner på friske foster en årrekke.

Inngrepet skjer ved at en saltblanding blir sprøytet inn i hjertet til fosteret, slik at det slutter å slå. Fosteret blir værende i livmora og absorberes der.

I Danmark blir det lettest tilgjengelige fosteret fjernet, blant annet for å unngå seleksjon. Foreldrene kan ikke selv bestemme hvem som skal få leve opp.

Slik må det også være i Norge, mener Aarseth.

– Hva som er best tjenlig for kvinnen og det gjenværende fosteret må være avgjørende for hvem som skal fjernes. For eksempel kan det være slik at å ta det fosteret som ligger nærmest indre mormunn kan resultere i en noe vanskeligere fødsel og større risiko. Og da må man jo prøve å unngå det, sier Aarseth.

Støre: – Hadde avklart dette tidligere om jeg visste det var full forvirring

– Kan være et gode

Fosterreduksjon kan være et gode i et svangerskap der kvinnen er gravid med tre eller flere. Slike svangerskap er forbundet med økt risiko for både mor og barn, blant annet på grunn av for tidlig fødsel. Ved å redusere fra tre til to fostre, forlenges svangerskapet i snitt med fire uker, fra 33 til 35-36 uker. Andelen premature barn blir redusert fra nesten 30 prosent til 10 prosent.

At lovverket i Norge har vært uavklart, har ført til ulik praksis i sykehus-Norge. Mens Oslo universitetssykehus har utført fosterreduksjoner på friske foster rundt uke 12, har St. Olavs hospital i Trondheim latt være.

Mandag neste uke får helseminister Bent Høie et råd fra Helsedirektoratet om hvordan han bør stille seg i saken.

Tidligere har direktoratet anbefalt at helsedepartementet tolker loven på samme måte som Rådet for legeetikk nå gjør.


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger