Trønderenergi om vindkraftprosjektet: – I dag er jeg skikkelig stolt

Om lag 11 milliarder kroner skal investeres for å doble vindkraftproduksjonen i Norge. – Dette hadde ikke vært mulig uten våre modige eierkommuner, sier Tormod Eggan, energidirektør i Trønderenergi.

Presentasjon av nytt vindkraftprosjekt i Midt-Norge

I formiddag holdt samarbeidspartnerne pressekonferanse om planene for Europas største landbaserte vindkraftanlegg.

Foto: Morten Andersen / NRK

Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA går sammen om å bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Anlegget skal ligge på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

– Med dette prosjektet blir Statkraft en av de ledende aktørene innen vindkraft på land, sier Christian Rynning-Tønnesen, konsernsjef i Statkraft.

Ferdige i 2020

Tormod Eggan, energidirektør i Trønderenergi

Tormod Eggan, energidirektør i Trønderenergi

Foto: Morten Andersen / NRK

Anleggsarbeidene skal etter planen starte i april med veibygging. Den første turbinen skal være i drift fra tredje kvartal 2017, og alle parkene skal være ferdig utbygde i 2020.

Anleggene vil bety 40–50 nye arbeidsplasser når de er ferdige, og ekstra inntekter for grunneiere og skatteinntekter til de berørte kommunene. Det har fått ordførerne i kystkommunene til å juble.

– I dag er jeg skikkelig stolt. Vi har klart å tiltrekke oss store internasjonale investorer for å bygge ut grønn energi. Dette hadde ikke vært mulig uten våre modige eierkommuner, sier Tormod Eggan, energidirektør i Trønderenergi.

Ifølge energidirektøren vil prosjektet gi 600 arbeidsplasser i anleggsfasen. Trønderenergi skal sammen med Statkraft drifte og vedlikeholde anlegget i hele dets levetid.

Vindpark Geitfjellet

Den første turbinen skal være i drift fra tredje kvartal 2017, og alle parkene skal være ferdig utbygde i 2020.

Foto: Illustrasjon

De planlagte vindparkene skal produsere 1000 MW, og det er mer enn den samlede norske vindkraftkapasiteten i dag.

– Alle samarbeidspartnerne ser på dette prosjektet som lønnsomt, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen.

Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året som er nok til å gi lys og varme til 170.000 husstander.

Mer effektive turbiner

Så seint som i fjor droppet Statkraft sin satsing på en større utbygging av vindkraft i Trøndelag, på grunn av manglende lønnsomhet. Nå er situasjonen endret.

Vindturbinparkene i Trøndelag knyttes nå opp mot en ny linje for sentralnettet som bygges sørover fra Namsos.

– Dette prosjektet er vesentlig endret fra det vi trakk oss fra. Det er godkjent utbygging i områder på Fosenhalvøya der vindforholdene er bedre. Teknologien har også blitt bedre, sier konsernsjef Rynning-Tønnesen.

Statkraft vil ha en eierandel på 52,1 prosent, Trønderenergi en eierandel på 7,9 prosent og konsortiet ledet av Credit Suisse en eierandel på 40 prosent. Prosjektet omfatter 278 vindturbiner.