Kan få 600 vindturbiner i sitt nabolag

Vindkraft-boomen i Norge skaper problemer for reindrifta.

Loga sámegillii: Sáhttet oažžut 600 bieggamillu kránnján

Vindpark - Fosen

VINDKRAFTLANDET: Det søkes om konsesjon til både små, mellomstore, store og gigantiske vindparker i Norge. Store utenlandske investorer står bak mange av prosjektene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Johannes Mattis Anti

VIL STOPPE: Sekretær Johannes Mattis Anti i Reinbeitedistrikt 13.

Foto: Privat

– De planlagte vindparkene vil innskrenke beitelandet og ta fra oss kalvingsområdet. Det betyr kroken på døra for reindrift her.

Det sier sekretær i reinbeitedistrikt 13, Johannes Mattis Anti.

Distriktets rein har sine sommerbeiter i Lebesby kommune i Finnmark.

Her bor reineierne halve året.

Lebesby kan få rundt 600 vindturbiner hvis det blir full utbygging av fem vindparker:

Davvi vindpark, Borealis vindpark, Laksefjorden vindpark, Nordkyn vindpark og Skjøtningsberg vindpark.

– Merkelig at de ikke kan holde seg unna, sier Anti.

– Urfolk og naturmangfold

Per 21. april 2020 er det totalt 833 vindturbiner i Norge fordelt på 42 vindkraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har registrert 268 vindkraftsøknader.

– Tallet er mye større enn kraftbehovet i Norge. Det sier styreleder Evind Salen i Motvind Norge.

Evind Salen

VIL STOPPE: Styreleder i Motvind Norge, Eivind Salen.

Foto: Motvind Norge

Flest søknader gjelder Trøndelag (64) og Rogaland (53).

Troms og Finnmark fylke har 36 og Nordland 28 søknader.

– Verden har to store vedvarende utfordringer. Det ene er global oppvarming. Det andre er tap av biologisk mangfold på grunn av arealtap, sier Salen.

Han legger til:

– Produksjon av vindkraft er negativt fordi det krever enorme arealer.

– Hensyn til reindrift

Regjeringen anser vindkraft som en del av det grønne skiftet. Målet er å redusere nasjonale utslipp av klimagasser.

– Verden trenger land som går foran og viser at det er mulig å omstille økonomien. Utslippene kan kuttes uten at den økonomiske veksten stagnerer, uttaler stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) til NRK.

Olaug V. Bollestad

HENSYN TIL REINDRIFT: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

SVs energipolitiske talsmann, Lars Haltbrekken, mener to hensyn er viktig før konsesjon gis.

– Urfolk og naturmangfold.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) er enig.

– Da er det viktig at de som søker om å få bygge ut vindkraft har en nær og god kontakt med reindrifta, sier Bollestad til NRK.

Utenlandske investorer

Lave renter bidrar til en boom i norsk vindkraft. Utenlandske investorer finansierer store deler av ubyggingen i Norge.

Et eksempel er Øyfjellet Wind AS i Vefsn kommune i Nordland fylke.

Lars Haltbrekken

HENSYN TIL URFOLK: SVs energipolitiske talsmann, Lars Haltbrekken.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Ifølge Rana Blad overdro de norske eierne 100 prosent av aksjene sine til et selskap i skatteparadiset Luxembourg.

SV foreslår å lovfeste offentlig eierskap til minst to tredjedeler av vindkraften, på samme måte som for vannkraften.

– Offentlig eierskap er bedre og en mer varig ordning. Det sikrer at det offentlige får inntektene, argumenterer Haltbrekken.

Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet

OMSTRIDT UTBYGGING: Veidekke bygger adkomstvei til vindkraftverket på Øyfjellet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Saksbehandlingen lagt på is

Seksjonssjef for energikonsesjoner i NVE, Arne Olsen, opplyser at noen få søknader er trukket tilbake.

Seksjonssjef Arne Olsen i NVE

PÅ VENT: Seksjonssjef for energikonsesjoner, Arne Olsen, opplyser at for tiden er det ingen nye saker som behandles.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Behandlingen av nye saker er utsatt i ubestemt tid.

– Det ble i høst vedtatt stopp på all behandling av nye saker. Dette varer til politikerne har avklart ny politikk for vindkraft, opplyser Olsen.

I fjor høst valgte regjeringen å skrote NVEs forslag om nasjonal ramme for vindkraft.

13 områder var utpekt som best egnet til utbygging.

Det kom inn hele 5380 innspill, og de fleste var negative.

Den nye politikken kan være avklart til høsten.

Laster kart, vennligst vent...

Slik så vindkraft-kartet ut i NVEs forslag til ny ramme for vindkraft på land.