Pastorsaken: Forsvarer sår tvil om barneavhørenes troverdighet

TRONDHEIM (NRK): Forsvareren til pastoren fra Midt-Norge som er tiltalt for overgrep, mener det ikke er bevist at pastorens døtre snakket sant om selvopplevde overgrep.

Trondheim tinghus i september

Ankesaken går i Frostating lagmannsrett, her i Trondheim tinghus. Juryens svar på skyldspørsmålet er ventet allerede torsdag denne uka.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Det går nå mot slutten i ankesaken i Frostating lagmannsrett.

Pastoren ble i Sør-Trøndelag tingrett i fjor høst dømt til fengsel i fem år og seks måneder for seksuelle overgrep mot en av sine døtre da hun var under ti år. Kona hans ble dømt til ti måneders fengsel for grov mishandling.

Jarle Wikdahl, aktor i pastorsaken

Aktor i saken er Jarle Wikdahl.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

I tingretten ble pastoren frikjent for overgrep mot sin andre datter. Både han og kona anket dommen.

«Ikke oppdiktet eller plantet»

Statsadvokat og aktor Jarle Wikdahl har i ankesaken i all hovedsak ført de samme bevisene som da saken gikk i tingretten. Under sin sluttprosedyre fremhevet han at han mener jentenes forklaring er troverdig.

Wikdahl mener det ikke finnes holdepunkter for at forklaringen til den eldste datteren er oppdiktet, oppkonstruert eller plantet.

I et dommeravhør da saken gikk i tingretten sa den eldste datteren blant annet at faren hadde seksuell omgang med henne fordi han ikke ville at hun skulle ha kjæreste så lenge hun var liten. Hun forklarte seg også om vold.

Wikdahl trakk i prosedyren også frem at det å leve i et regime med vold i hjemmet over så lang tid, er grov mishandling.

Erik Vatne, Frode Wisth og Linn Haug Holm er forsvarere i pastorsaken i Frostating lagmannsrett

Erik Vatne (f.v.), Frode Wisth og Linn Haug Holm er forsvarere for pastoren og hans kone.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Forsvarer: Ikke bevist

Pastorens forsvarer Erik Vatne sa i sin prosedyre at det ikke finnes andre bevis med særlig tyngde som støtter barnas egne forklaringer om selvopplevde overgrep.

Samlet sett gir heller ikke sakkyndiges forklaringer støtte til barnas forklaringer om overgrep, ifølge forsvareren.

I tillegg trakk han frem at andre familiemedlemmers forklaring ikke støtter at det skal ha begått overgrep. Vatne mener det taler imot den eldste datterens forklaring at hun i etterkant av avhør har fått diagnosen ADHD.

Han peker også på at politiet har gjort lite for å kartlegge barnas flyktningbakgrunn, og hvordan denne kunne ha hatt påvirkning på forklaringene.

Rettssal 206 i Trondheim tinghus, Frostatingssalen, der en overgrepssaken med en tiltalt pastor går

Saken går i Frostatingssalen i Trondheim tinghus.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK

Kritisk til sakkyndig

Frode Wisth forsvarer pastorens mishandlingsdømte kone. I sin prosedyre sa han at det er grunn til å tvile på om den eldste datteren har snakket sant i avhørene.

Forsvareren fremhevet muligheten for at barna hadde endret forklaringer etter kontakt med barnevernet og andre.

Mor kan ha vært hardhendt med barna, men har ikke mishandlet dem, konkluderte han.

Wisth og Vatne var svært kritisk til at en av de sakkyndige også er behandler og ansatt i politiet.

Avgjørelse i morgen

Saken går med jury fordi strafferammen i tiltalen mot faren er på over seks år. Juryen består av fem kvinner og fem menn, og minst syv lagrettsmedlemmer må stemme ja for at en tiltalt blir kjent skyldig.

Torsdag denne uka er siste dag i rettssaken. Det er ventet at juryen kommer med sin avgjørelse litt utpå dagen.

Erik Andreas Lossius Widerøe er bistandsadvokat i ankesaken mot en pastor i Frostating lagmannsrett

Erik Andreas Lossius Widerøe er bistandsadvokat i ankesaken.

Foto: Amund Aune Nilsen / NRK