Beredskapsmor: – Han ville ikke ha trøst

Et av vitnene i saken mot pastoren og hans kone var en av beredskapsmødrene til ett av de fornærmede barna. Hun fortalte om en gutt som viste lite følelser.

Advokat Erik Andreas Lossius Widerøe og statsadvokat Jarle Wikdahl

Det ble en lang dag i retten for blant annet bistandsadvokat Erik Andreas Lossius Widerøe og Statsadvokat Jarle Wikdahl. Spesialpsykolog, politi og en beredskapsmor var noen av dem vitnet i retten i dag.

Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

Torsdag fortsatte saken mot en pastor og hans kone i Sør-Trøndelag tingrett. Pastoren er tiltalt for vold og seksuelle overgrep mot flere av sine barn. Kona er tiltalt for vold mot flere av barna. Torsdag var det avhør av vitner og sakkyndige.

Fortalte om mangel på omsorg

En av de sakkyndige som vitnet i retten var spesialpsykolog Astrid Sandvik. Hun har hatt samtaler med alle de fornærmede barna. Hun mente den ene jenta led av posttraumatisk stresslidelse.

– Under våre samtaler snakket hun (den fornærmede jenta journ.anm.) foraktelig om far. Hun fortalte også om manglende omsorg, fortalte Sandvik.

Sandvik la også vekt på at jenta umiddelbart hadde knyttet seg til beredsakpsforeldrene og ikke ville møte de biologiske foreldrene sine.

Beredskapsmor: – En urolig gutt

De fire fornærmede barna i saken ble tatt ut av hjemmet og flyttet til ulike beredskapshjem etter at et av barna fortalte til en helsesøster at hun ble slått hjemme. Et av barnas beredskapsmor vitnet i retten i torsdag. Hun var også pedagogisk leder i barnehagen gutten gikk.

– Noe som uroet oss var at han viste lite følelser da han slo seg. Det skulle mye til før han begynte å gråte. Han ville heller ikke ha trøst, forteller beredskapsmoren.

Ved flere anledninger fortalte gutten om vold i hjemmet, både mot seg selv og sine søsken.

Jarle Wikdahl

Fredag er siste dag i retten. Da skal aktor Jarle Wikdahl ha sitt sluttinnlegg.

Foto: Morten Karlsen/NRK

– En gang fortalte han at faren slo han i hodet, sa beredskapsmoren.

Kan ikke bekrefte eller avkrefte seksuelle overgrep

Den ene fornærmede jenta ble undersøkt ved St. Olavs Hospital. Overlegen som undersøkte jenta vitnet i retten tidligere denne uka. Materialet fra undersøkelsen ble også oversendt og vurdert av en annen overlege.

Basert på undersøkelsene kunne ikke overlegen med sikkerhet si om jenta hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep eller ikke.

Under etterforskningen av saken ble det tatt beslag i putevar, sengetrekk og laken fra jentenes soverom. Dette ble undersøkt ved Folkehelseinstituttet og i rapporten vier at det ble funnet indikasjon på sædvæske på et laken.

Pastoren er tiltalt etter straffelovens paragrafer 195, 197 og 219 (se faktabokser), mens kvinnen er tiltalt etter paragraf 219 (se faktabokser). Strafferammene er henholdsvis 21, fem og seks år.

Mandag erklærte begge tiltalte seg ikke skyldig på alle punkter.

Rettssaken startet mandag og er ferdig fredag denne uken.